Transparent
Inloggen
Sluiten

Copyrights en disclaimer


De inhoud van deze Website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciele doeleinden. Supporters.nl behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Supporters.nl dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, kan altijd contact met Supporters.nl opgenomen worden.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze Website van Supporters.nl en van alle inhoud daarvan, berust bij Supporters.nl, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.


This Website and the information, names, images, pictures, logo’s and icons regarding or relating to Supporters.nl and its affiliates, products and services is provided “as is” and on an “as available” basis without any representation or endorsement made and without warranty of any kind, whether expressed or implied, including, but not limited to the implied warranties or merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. In no event shall Supporters.nl or any of its contractors, be liable for any damages, including without limitation, special, indirect or consequential damages, or any damages, whatsoever resulting from access or use, or inability to access or use this Website or arising out of any materials, information, qualifications or recommendations on this Website.

This Website may include publications with technical inaccuracies or typographical errors that will be corrected as they are discovered at Supporters.nl's sole discretion. Also, changes are periodically added to the information contained herein. These corrections and changes may be incorporated into this Website at a later date. Supporters.nl may at any time make modifications, improvements and/or changes to these Terms and Conditions, the information, names, images, pictures, logos and icons displayed on Supporters.nl or the products and services referred to within, with or without notice. Supporters.nl may contain links to or references to other Websites. As the Internet is maintained independently at thousands of sites around the world, the information, names, images, pictures, logos and icons that may be accessed may originate outside the boundaries of Supporters.nl and on which information Supporters.nl will have no control. Therefore, Supporters.nl shall have no obligation or responsibility regarding any content derived, obtained, accessed within, through or outside Supporters.nl. You agree not to add, alter, substitute or amend partially or in whole any information displayed by Supporters.nl on Supporters.nl.