Transparent
Inloggen
Sluiten

PSV Forum » Maatschappelijke discussies » Duurzaamheid en overbevolking

Deze normale topic is open en bestaat uit 1 pagina.

Het is een gevoelig onderwerp, maar iets wat wel degelijk bespreekbaar moet zijn: De link tussen overbevolking en duurzaamheid. Er wordt momenteel te weinig actie ondernomen om de grootste ramp uit de geschiedenis te voorkomen. Dat heeft met verschillende factoren te maken:

1) De meeste mensen zijn vooral gericht op het oplossen van korte termijn problemen, lange termijn problemen worden meestal minder serieus genomen. Dat zie je ook bij corona. Er was geen beleid op hoe we met een pandemie moeten omgaan, terwijl er elke 100 jaar een grote pandemie is. Pas als het te laat is komen de (paniek)maatregelen. Beter voorkomen dan genezen.

2) Gedeelde verantwoordelijkheid, de meeste mensen denken "ik kan alleen het verschil niet maken", dus de meesten voelen zich niet persoonlijk verantwoordelijk.

3) Financiële belangenverstrengelingen van bedrijven en politici.

4) Politici kunnen eigenlijk alleen voor korte termijn problemen oplossen, omdat ze daar op worden afgerekend. Als ze nu duur, impopulair beleid uitvoeren om over een paar decennia ook het hoofd boven water te kunnen houden uitvoeren, is de kans dat ze herkozen worden klein. Mede omdat velen het nut er niet van zullen begrijpen.

5) Het bespreken van overbevolking ligt nog steeds wat taboe op, terwijl we nooit op een ramp waren afgekoerst met een wereldbevolking van 1 of 2 miljard in plaats van de huidige 7 miljard. De wereldbevolking zal verder toenemen, omdat in de armste landen (vrijwel allemaal in Afrika) explosief toeneemt. De komende eeuw komen er waarschijnlijk nog meer dan 3 tot 5 miljard extra Afrikanen bij, en dan komen we al snel op een wereldbevolking van 10/12 miljard in plaats van de huidige 7 miljard. En dat terwijl we al op de rand van de afgrond staan. En dan komt er ook nog bij dat de welvaart in de ontwikkelingslanden flink toeneemt, en dus ook hun consumptie en carbon footprint.

Er zijn twee oplossingen tegen de extreme bevolkingsgroei in de armste landen: Dwang (daar ben ik op tegen) en uit vrije wil. Uit vrije wil is op een manier mogelijk: Flink investeren in Afrikaans onderwijs en gezondheidszorg. In Afrikaanse steden waar kinderen massaal naar school gaan, ligt het geboortecijfer net als in de rest van de wereld rond de 2. Maar in de meeste (armere) gebieden in Afrika krijgen de mensen nog steeds gemiddeld zo'n 6 a 7 kinderen, en verdubbelt de bevolking om de 20 jaar. Extreme armoede zorgt voor extreme bevolkingsgroei, goed onderwijs zorgt er in elke hoek van de wereld voor dat de bevolkingsgroei stabiliseert of zelfs langzaam afneemt. Dat is noodzakelijk als de mensheid wil overleven. Met de juiste aanpak en bewustzijn kunnen we een grote ramp voorkomen, door je kop in het zand te steken niet.

6) Naast het sneller ontwikkelen van Afrika is het ook nodig om meer te investeren in duurzaamheidsprojecten en onderzoek. Sommige grootschalige projecten zijn totale geldverspilling, terwijl anderen ons flink kunnen helpen. Maar zolang de wereldbevolking in dit tempo blijft stijgen, is het dweilen met de kraan open.

Ik zou "A Life On Our Planet" van David Attenborough ook aanraden, daarin wordt helder uitgelegd dat het al 5 voor 12 is: In 1937, when Attenborough was a boy, the stats were 2.3 billion people, 280 ppm, and 66 percent wilderness left. Today, just 83 years later, we're at 7.8 billion people, 415 ppm, and just 35 percent wilderness. He makes the case that the Holocene period is being eclipsed by the Anthropocene, a sixth mass extinction on Earth and the first to be caused by a species — humans.

https://www.newtimesslo.com/sanluisobispo/david-attenborough-a-life-on-our-planet-lays-out-humanitys-devastating-impact-on-earth-and-suggests-a-way-to-fix-it/Content?oid=10270276link

forumillustratie

forumillustratie

forumillustratie

 

+2/-0

Interessant topic. En inderdaad best vreemd dat er een soort taboe rust op het thema overbevolking en de consequenties hiervan.

In dit licht bezien, kun je ook vragen stellen bij de wetenschappelijke ontwikkelingen op bijvoorbeeld medisch gebied. De mens is (in relatief korte tijd) veel slimmer geworden en dat zie je terug in de levensverwachtingen van mensen. Dat is natuurlijk aan de ene kant heel fijn, wij mensen zijn in feite puur gericht op overleven. Van de andere kant betekent dit bijv. ook dat de pensioenleeftijd omhoog móét, het geld wat nodig is om te leven, moet ergens vandaan komen. En hogere levensverwachtingen leiden (uiteindelijk) ook tot hogere bevolkingsaantallen. Stel, in het ultieme geval, hoe zou het leven eruit komen te zien als medici ervoor kunnen zorgen dat we nooit dood gaan?

Gerelateerd aan dit thema zie je ook dat wij ons bijvoorbeeld heel druk kunnen maken over zaken die (geografisch gezien) ver weg zijn. Het kappen van bossen in de Amazone. Het oerwoud in Indonesië dat verdwijnt om aan de vraag naar palmolie te kunnen voldoen. Allemaal dingen die op korte termijn winsten gericht zijn en niet op het in stand houden van een leefomgeving. Maar van de andere kant, de landen die het betreft behoren qua welvaart tot een hele andere orde dan ons land. Het is dus wel een beetje makkelijk om vanuit onze luxe appartementen te wijzen naar landen waar mensen misschien net wat beter kunnen (over)leven door hout te kappen en te verkopen.

Wij bouwen hier windparken en zonnepaneelvelden waar je honderdduizenden mensen mee van stroom zou kunnen voorzien. Vervolgens bouwt Google of Amazon een datacenter wat minstens net zoveel stroom verbruikt, zodat wij allemaal lekker op internet kunnen doen wat we tegenwoordig allemaal doen terwijl we nog steeds een significante hoeveelheid minder duurzame energiebronnen verslinden.

Ik denk dat dit vraagstuk behoorlijk complex is en dat de hele wereld verenigd moet worden om hier tot goede oplossingen te komen. Als het voor de wereld belangrijk is dat natuurgebieden als de Amazone behouden blijven, is het in mijn ogen vreemd dat Brazilië (Bolsonaro) daar dan verantwoordelijk voor wordt gehouden. Daar zou de hele wereld verantwoordelijk voor moeten zijn. Dan zou Brazilië financieel gecompenseerd moeten worden voor het feit dat zij een belangrijke grondstof niet mogen verkopen, terwijl de olie uit de golf wel miljarden mag opleveren voor de landen daar.

Ik denk dat het een utopie is dat dit (tijdens onze levens) gaat lukken. Maar ik denk dat wel dat er een bepaalde transitie in denken nodig is en die zullen we misschien wel gaan zien.

 

+1/-0

Er zijn een aantal rigoureuze maatregelen nodig. Maatregelen die niemand zal durven of willen nemen, laat staan een meerderheid in een democratie. In de 3e wereld is dat de overbevolking tegen ja, maar in de 1e wereld is dat de vergrijzing.

Het is niet nodig dat mensen 107 jaar oud worden, waarvan de laatste 20 of 30 jaar allerlei kunstgrepen gedaan moeten worden. En als je 87 bent, waarom zou de maatschappij enorme capriolen moeten uithalen om je een leven te verlengen met een paar slechte jaren? Mijn oma heeft 7 vreselijke jaren vol kanker, dementie en andere ellende gehad, het was voor iedereen beter geweest als dat nooit was gebeurd.
Je kunt ook kiezen om niet af te takelen en op een waardige manier afscheid nemen. Een soort acceptatie van de dood wanneer de levenskwaliteit onder een bepaald niveau zakt als je een bepaalde leeftijd haalt.

Dat is een mindset die we als maatschappij echter nooit zullen krijgen vrees ik. (als het wel zo was bespaard dit tevens zoveel zorgkosten dat de pensioenleeftijd ook weer omlaag kan en personeel ingezet kan worden om mensen te helpen die wel nog kans hebben op waardige levensjaren).

De politieke partij die ook iets in deze richting suggereert pleegt ook politieke zelfmoord. Dat ik deze mening heb zal mij misschien ook wel mijn virtuele hoofd kosten.
Dus op naar de collectieve verdoemenis, gelukkig heb en krijg ik geen kinderen.

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 25 november 2020, 12:52:11.

 

+3/-0

Het is een mindset die wel degelijk doordringt. Zowel in de politiek, als bij individuen als in de gezondheidszorg. Bijna nergens ter wereld ben je zo snel "uitbehandeld" als in Nederland. Het is zelfs waarschijnlijk een van de redenen waarom de eerste coronagolf relatief hard en snel toesloeg.

 

+1/-0

Ik denk dat de beslissingen om wel of niet verder te behandelen in Nederland op professionele wijze worden genomen. De potentiële kwaliteit van leven speelt hier natuurlijk een grote rol in. Soms zal de medische inschatting niet helemaal in lijn zijn met de wensen of inschatting van de familie, maar dat oordeel wordt tot op zekere hoogte zeker meegenomen in beslissingen om wel/niet verder te behandelen.

Het is natuurlijk een heel lastig dilemma en een ethisch vraagstuk hoe je hiermee om wil gaan als samenleving. Op dit moment wordt een 87-jarige die relatief gezien nog gezond & vitaal is, gewoon geholpen in de strijd tegen bijv. kanker. Als artsen denken dat het lichaam chemokuren of andere behandelingen aan kan, dan vind ik het ook onmenselijk om dat niet te doen. Wat er vervolgens in die jaren erna gebeurt, kun je natuurlijk nooit voorspellen. Misschien heeft de patiënt nog 5 goede jaren, misschien raakt die erna van de regen in de drup met allerlei ellende tot gevolg zoals El-Mik beschrijft over zijn oma.

Toch lijkt het me niet ondenkbaar dat er in de hele verre toekomst wellicht regels zullen moeten ontstaan over hoe oud je mag worden.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

eindhovian schreef op 25 november 2020 om 09:22:

Het is een gevoelig onderwerp, maar iets wat wel degelijk bespreekbaar moet zijn: De link tussen overbevolking en duurzaamheid. Er wordt momenteel te weinig actie ondernomen om de grootste ramp uit de geschiedenis te voorkomen. Dat heeft met verschillende factoren te maken. etc. etc.Je snijdt een aantal goede knelpunten aan en ja, overbevolking heeft een aanzienlijk effect op de huidige en toekomstige uitstoot van broeikasgassen. Maar je maakt naar mijn mening een enorme misser door de focus op alleen bevolkingsgroei te leggen (als oorzaak van het klimaatprobleem) en te wijzen naar o.a. Afrika voor de oplossing van dit probleem.

Van alle broeikasgassen die op dit moment in onze atmosfeer aanwezig zijn door menselijk handelen is historisch gezien het grootste deel (60+%) afkomstig uit Europa en de VS, oftewel de 'westerse wereld'. Azië is pas recent de grootste uitstoter geworden door een combinatie van bevolkingsgroei én economische groei. Afrika had tot nu een aandeel van rond de 3%.

Het is overduidelijk dat onze westerse manier van leven (in combinatie met hoe wij onze bedrijven en economieën aansturen) de grootste drijver is van de uitstoot van broeikasgassen. Hoe meer luxe, hoe meer uitstoot. Zo stoot je met een vakantie naar Turkije meer CO2 uit dan één inwoner van gemiddeld Afrikaans land doet in een heel jaar. Van de week was nog in het nieuws dat 1% van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor de helft van de uitstoot door vliegen. Dat zijn de 1% rijkste bewoners van deze planeet.

Daarom vind ik het onredelijk om naar Afrika te wijzen voor de oplossing. Het zijn juiste de armste landen die het hardst getroffen worden door de gevolgen van de klimaatcrisis, die door onze westerse wereld en manier van leven is veroorzaakt. Grote gebieden rond de Sahara worden onbewoonbaar en die mensen zullen moeten wegtrekken uit die gebieden. Verder hebben landen zoals Nederland de middelen om ons beter te beschermen tegen de gevolgen van de stijging van de zee-spiegel.

Het taboe zit hem naar mijn mening meer op de ontkenning van het feit dat onze huidige manier van leven in landen zoals Nederland de grootste oorzaak is van het probleem. Ik vind het altijd wat hypocriet om dan naar andere landen te wijzen die eindelijk wat economische groei (met bijbehorende luxe) mogen meemaken en naar ons voorbeeld hun economie inrichten en dus meer gaan uitstoten.

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2020, 23:05:21.

 

+3/-0

Ik ben het met je eens dat de Westerse wereld nu het probleem vormt, dat de huidige levensstijl niet vol te houden is staat buiten kijf. Daar is al behoorlijk wat bewustzijn over. Alleen is er weinig oog voor de lange termijn problematiek. Als Afrika zich razendsnel ontwikkeld blijven we rond de 8 miljard mensen hangen, en zal dat aantal vrij snel terug gaan lopen. Ontwikkeld Afrika zich traag, dan komen we op meer dan 16 miljard mensen uit. En van die 16 miljard zal de levensstijl en het welvaartsniveau vroeg of laat steeds meer richting dat wat we nu in het Westen hebben gaan. Ook de gemiddelde Afrikaan gaat dus vroeg of laat een veel groter stempel drukken. Daarnaast is het niet alleen co-2 uitstoot, maar ook bijvoorbeeld houtkap, visvangst, gebrek aan wildernis wat onmisbaar is ivm noodzakelijke biodiversiteit (er is nog maar 30% wildernis over, dat was meer dan 60% een paar decennia terug). Met 16 miljard mensen onder andere op groene stroom aansluiten, minder laten vliegen en minder vlees laten eten is niet voldoende. Met 1 miljard mensen zouden er geen maatregelen nodig zijn geweest, met 16 miljard mensen kom je zelfs nog in grote problemen met de beste maatregelen. De rijkere landen zouden meer moeten investeren in onderwijs in de armste landen (alleen in regio’s met gebrekkig onderwijs hebben mensen nog gemiddeld zo’n 7 kinderen per gezin, dat kan niet blijven duren). Dat zou een hele hoop ellende voorkomen, zowel op humaan vlak (een schande dat er nog extreme armoede is op de huidige schaal) als qua duurzaamheid op de lange termijn. Er moet dus focus zijn op beide hoofdpunten (footprint per capita en bevolkingsgroei) en niet blind staren op 1 van de 2 punten.

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 27 november 2020, 01:07:32.

 

+1/-0

Ik begrijp dat je vooruit wil kijken naar de potentiële problemen in de toekomst en die problemen zijn ook reëel. Maar het feit is dat er nu al een probleem is (droogte, bosbranden, stijging zeespiegel, zware stormen, verlies natuur (o.a. koraalriffen), onbewoonbare gebieden, migratie etc.) en de oorzaak van het huidige probleem is door ons zelf veroorzaakt. Daarnaast is de reden dat Afrika onderontwikkeld is ook veroorzaakt door eeuwen van kolonisatie, onderdrukking, slavenhandel en plundering door met name Europa. De afgelopen eeuwen zijn door of in opdracht van ons daar bossen gekapt, mijnen en groeves gestart om waardevolle mineralen uit de grond te halen, is naar olie en gas geboord en hebben we de zeeën langs de kust op veel plekken zo goed als leeggevist. We hebben zelf dus al genoeg schade aangericht over de jaren heen. Het zou dan ook wel wat arrogant zijn als we dan ook nog voor hun gaan bepalen hoeveel kinderen ze mogen hebben, juist terwijl wij onze eigen zaken nog niet op orde hebben. Nederland zit bijvoorbeeld nog steeds in de achterhoede van Europa als het gaat om duurzaam opgewekte energie.

Dat we Afrika kunnen helpen bij hun ontwikkeling en dat we kennis kunnen delen lijkt me een uitstekend idee, ik denk zelfs dat met het oog op het verleden dat we het moreel verplicht zijn. En we moeten inderdaad ook op globaal niveau het over overbevolking gaan hebben. Maar ik zou dat vanuit Europa wel doen met een bepaalde mate van bescheidenheid en zelfreflectie en niet gaan wijzen naar andere continenten als oorzaak, risico of oplossing van de problemen.

 

+1/-1

Dat Afrika flink is en zelfs nog steeds wordt misbruikt door het Westen ben ik het volledig mee eens. Ik geef Afrika ook nergens de "schuld" van, het enige wat ik wilde aangeven is dat het uiteindelijk dweilen met de kraan open is zolang de wereldbevolking flink blijft groeien. Het gaat hier niet om wie of wat er schuld heeft, het gaat er om welke maatregelen getroffen moeten worden om een globale ramp te voorkomen. Er moeten overal maatregelen worden genomen, en kijken naar bevolkingsgroei is iets wat ook serieus onder de loep moet worden genomen. De grenzen van de groei zijn we eigenlijk al voorbij. Het moeilijke is: Er moeten nu eigenlijk impopulaire maatregelen doorgevoerd worden die de meeste mensen niet zullen begrijpen (omdat het een heel complexe zaak is). Hoe wil je dat verkopen als politici, als je zelf ook het partijbelang (zoveel mogelijk zetels halen) moet dienen en dus de "populariteitsprijs" moet winnen?

Het lijkt nog niet helemaal door te dringen dat er ook in de rijke landen serieuze voedseltekorten dreigen binnen een paar decennia als we alles op zijn beloop zouden laten. Af en toe een windmolentje plaatsen voor de bühne is de oplossing niet. Er zou meer bewustzijn en begrip moeten zijn van het probleem. Alleen dan kunnen politici maatregelen doorvoeren die niemand leuk zal vinden, maar die wel hard nodig zijn. Landen zullen ook meer moeten samenwerken dan ooit, en niet alleen maar bezig zijn met de brandjes binnen de eigen landsgrenzen blussen. Globale maatregelen waar alle landen zich aan houden. Er zou bijvoorbeeld ook "vlees op de bon" moeten komen, dat mensen maar een kleine hoeveelheid vlees kunnen kopen. Ik ben zelf gek op vlees, maar in de huidige omstandigheden is het helaas niet realistisch dat mensen op de huidige schaal vlees blijven eten. Meer geld voor groene stroom, warmtepompen, elektrische auto's, minder hout voor consumenten, op grote schaal aanplanten van nieuwe bossen, meer geld naar de armste regio's (onderwijs, gezondheidszorg, microkredieten) om daar de meest extreme armoede (en daarmee extreme bevolkingsgroei) op te lossen... Allemaal prijzig en niet altijd even prettig en goed te verkopen, maar wel noodzakelijk. Halve maatregelen hebben niet voldoende nut.

 

+2/-0

Volgens mij gaat het juist wel om schuld. Want als we niet de juiste schuldigen aanwijzen, dan gaan we ook op zoek naar de verkeerde oplossingen voor de problemen die er zijn. De laatste tijd is er veel aandacht gekomen voor het onderwerp overbevolking. Zeker na de onzin-docu van Michael Moore waarin wordt gesteld dat er een schijnbaar taboe zij zou onder (milieu)wetenschappers en beleidsmakers op het onderwerp overbevolking. Dat taboe is er vrijwel niet, want het is een erkent probleem, maar als je alle oorzaken naast elkaar zet zijn er andere belangrijke oorzaken die we eerste prioriteit moeten geven, zeker in de meest ontwikkelde economieën van de wereld.

Er daar begint David Attenborough zijn betoog ook mee in dat filmpje; met de ruimte die mensen nodig hebben (de zogenaamde (CO2)-footprint). Ruimte die nodig is voor voedsel, vee (vlees), energie, materialen etc. die mensen indirect nodig voor hun levensstijl. En zeker in de afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker over hoe enorm groot het verschil is tussen de ruimte die de rijkste 10% van de wereld nodig heeft en de ruimte die armste 50% nodig heeft. Dit soort plaatjes laten dat mooi zien. Dus de schade die die rijkste 10%-30% veroorzaakt is zoveel veel malen groter, ook al vertegenwoordigen zij maar een heel klein deel van de wereldbevolking. Daarom is de focus op het aantal mensen niet de juiste.

En die groep rijkste van de wereld, dat zij wij. En de rest van de wereld is druk bezig om op hetzelfde welvaartsniveau te komen als wij en doet dat naar ons voorbeeld en (deels) met onze financiële steun. Dus volgens mij moeten wij, als hoofdveroorzaker van de huidige problemen en als meest ontwikkelt op het gebied van wetenschap en technologie, die verantwoordelijkheid pakken om onze levensstijl te veranderen en nieuwe duurzame oplossingen te bedenken en toe te passen. Vervolgens kunnen we dan ook andere landen helpen om hun economieën ook op een duurzame manier in te richten. Helaas is dat niet de realiteit op dit moment, zoals je dat in je openingspost ook aanhaalde.

 

+1/-0

Er moet inderdaad in het Westen een grote cultuuromslag komen, dat zou zeker top prioriteit moeten zijn. Het is kortzichtig om alleen op overbevolking of alleen op de andere factoren (met name levensstijl in het Westen) te fixeren. Het gaat er om dat alles wordt aangepakt: Zowel de levensstijl in het Westen (dat lijkt me nu wel algemeen bekend) maar het is ook van groot belang dat de wereldbevolking maximaal rond de 8 miljard blijft. De bevolkingsgroei is op korte termijn misschien minder relevant, maar op lange termijn des te meer. Afrika en India hebben nu nog een kleine footprint, maar die gaat zeer waarschijnlijk flink groter worden dan die van het Westen, omdat ook daar de consumptie / welvaart vrijwel zeker hard zal gaan toenemen op termijn. Het is een lange termijn probleem, dus dat moet je niet zien door te kijken naar de huidige situatie daar qua footprint. De doelen zijn met 8 miljard mensen al bijna onmogelijk, laat staan met miljarden mensen meer waarbij waarschijnlijk de meeste landen een welvaartsniveau als het Westen zullen gaan hebben. De armste landen zullen zich ook flink gaan ontwikkelen en dus in potentie problematischer worden dan het Westen.

Laat ik het zo zeggen: Als de wereldbevolking (en dus ook de bevolking van het Westen) 90% minder zou zijn geweest dan de bevolking die we nu hebben, was er geen probleem geweest. En kon iedereen vol gas vliegen, vlees eten en olie verbranden. De bevolkingsomvang is dus wel degelijk van belang. Het is ook niet alleen de co2 uitstoot, maar ook verlies van biodiversiteit (wildernis is nodig om te overleven en die gaat snel verdwijnen in dit tempo), ontbossing, overbevissing en ga zo maar door. De aarde is geen oneindige, onuitputbare bron. Zie het als een boerderij met een groot hek erom waar niemand uit kan. Zolang er a) niet te veel mensen zijn en b) mensen niet te veel eten is er geen man over boord. In de huidige wereld zijn beide problemen momenteel de realiteit. En beiden moeten dus opgelost worden op een humane manier. Anders gaat het straks op de inhumane manier, met oorlogen (mensen gaan niet afwachten bij extreme schaarste leert de geschiedenis) en grootschalige hongersnoden.

Er zal daarnaast ook meer gedaan moeten worden om racisme terug te dringen, want voor 2100 zullen de meeste mensen die in Europa leven zwarte mensen met recente Afrikaanse roots zijn. En de meeste daarvan zullen moslims zijn, dus Europa moet er ook op voorbereid zijn dat de islam snel de grootste religie gaat worden in Europa. Dit komt omdat er massa immigratie zal moeten volgen: Europa is extreem hard aan het vergrijzen, te weinig kinderen krijgen kan op termijn ook een probleem worden. Dit omdat dan te veel mensen bejaard zullen zijn, wat niet te bekostigen is. Zowel landen waar mensen te veel kinderen krijgen (gemiddeld 7 in Niger bijvoorbeeld) of te weinig (gemiddeld 1,1 in Polen en Zuid-Korea bijvoorbeeld) zouden snel naar een gezonder cijfer moeten gaan, wat zal liggen rond de 1,7 tot maximaal 2,1. Afrika zal de laatste grote regio zijn met een extreem jeugdige bevolking. Het is nu survival of the poorest: Hoe armer een land, hoe meer kinderen er worden geboren.

De huidige inwoners van Europa zullen zich toleranter moeten opstellen naar massa immigratie, want dat dat gaat gebeuren is een feit. Ik heb niks met de FvD en PVV, want die zien niet in dat massa immigratie van voornamelijk zwarte moslims nodig zal zijn en 99% zeker gaat gebeuren. Zwarte moslims zullen de meerderheid gaan vormen in Europa en we zullen dus toleranter moeten worden naar immigranten. Dat zoveel mensen FvD en PVV stemmen is zorgwekkend, want die gaan a) massa immigratie niet tegenhouden en b) alleen maar voor polarisatie zorgen. En ik ben bang dat we dan een behoorlijk ontwrichte situatie gaan krijgen. Er moet dus sneller een eind komen aan racisme om een gepolariseerde samenleving te voorkomen. Zie ook: https://www.bbc.com/news/health-53409521link Dat de wereldbevolking te hard groeit is nog steeds een realistische mogelijkheid, en dat het op lange termijn te hard zal gaan afnemen is ook zeer realistisch. Beide mogelijkheden zouden voor enorme problemen zorgen, in alle landen een gezond geboortecijfer (niet te hoog en niet te laag) zou de meeste problemen voorkomen.

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 30 november 2020, 11:19:33.

 

+1/-0

Een flink onderschat probleem zou zijn als de Afrikaanse landen zich niet snel genoeg ontwikkelen, en de bevolking er hard zal blijven toenemen: https://www.trouw.nl/cs-b12c127flink Die bevolkingsgroei houdt het continent ook arm, want het is onbetaalbaar om 5 of 6 kinderen per gezin naar school te sturen in een land waar al veel armoede is. Terwijl onderwijs juist overal de grootste katalysator is om armoede en een ongeremde bevolkingsgroei (en dus extra risico op nog grotere duurzaamheidsproblematiek) op te lossen. Als Afrika niet snel naar een gezonde balans gaat, zal er veel ellende uit voort vloeien, zowel in Afrika als in de rest van de wereld. Elk land zou snel naar een gezonde balans moeten, dus niet te weinig en niet te veel kinderen, voor stabiliteit. Nu is in veel landen de balans zoek. Gelukkig is er hoop: In Afrika heeft nu bijna de helft van de mensen toegang tot internet, een paar jaar geleden was dat nog 10%. Het grote voordeel daarvan is dat onderwijs er ook digitaal zal gaan kunnen op grote schaal. Het voordeel daarvan: Onderwijs wordt dan 90% goedkoper dan in de huidige vorm. Ook worden er zaden ontwikkeld die beter bestand zijn tegen een droog klimaat en minder vruchtbare grond. Technologische ontwikkelingen kunnen dus veel problemen voorkomen als we geluk hebben.

 

+1/-0

Ik ben het voor een deel met je eens. Maar jou focus zit, zoals je zelf ook eerder aangaf, op de lange termijn. Mijn verhaal gaat meer over de korte termijn. Ik vind het klimaatprobleem en de gevolgen van alle schade die wij (met het Westen en nu Azië voorop) hebben aangericht aan deze planeet een korte termijn probleem, of zelf beter; een acuut probleem. De doelstelling van het Parijs-akkoord was om onder de 1,5 graad te blijven (t.o.v. het pre-industriële tijdperk). We zitten nu al op 1,2 en de verwachting is dat we in 2024 al de 1,5 graad gaan halen. Deze opwarming zorgde de afgelopen 6 jaar (de 6 warmste jaren ooit) over de hele wereld voor grote droogtes, hevige bosbranden, overstromingen, zeer zware stormen en onherstelbare schade aan koraalriffen en andere ecosystemen. Daarnaast was het op een bepaald moment 38 graden in Siberië waarbij permafrost (landijs) versneld gaat smelten, wat weer als gevolg heeft dat de onder het ijs aanwezige methaangas (een factor 23 schadelijker broeikasgas t.o.v. CO2) vrijkomt wat de opwarming van de aarde weer versneld. En zo zijn er mogelijk nog andere kantelmechanismen (tipping-points) die de komende jaren in werking worden gezet die de opwarming van de aarde zullen versnellen. Dit soort problemen zullen elk jaar groter en groter worden en ik verwacht dat water- en voedseltekorten ook niet lang op zich laten wachten.

Juist daarom durf ik nog wel vraagtekens te zetten bij die ingeschatte groei van de wereldbevolking. Want als er grote gebieden zijn waar geen voedsel is, geen water is of hevige conflicten ontstaan vanwege die 2 tekorten dan zal dat ook de bevolkingsgroei gaan remmen. Ook zal de economische groei afnemen of zal er zelfs een krimp zijn, zeker in die gebieden. Hierdoor blijft het aandeel van de uitstoot van broeikasgassen voor die gebieden ook beperkt. Juiste de ontwikkelingslanden voelen het sterkst de gevolgen van de klimaatcrisis terwijl hun aandeel het kleinst is en misschien ook wel blijft.

Het lijkt er op dat klimaatwetenschappers jarenlang te voorzichtig (voorzichtigheid geeft een hogere betrouwbaarheid cijfers) zijn geweest met hun voorspellingen en worden nu hard ingehaald door de realiteit. Dankzij het gebrek aan daadkracht en actie van de landen die destijds hun handtekening gezet onder het klimaatakkoord zijn we nu op dit aanbeland. 1e prioriteit was en is dus nog steeds om zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen te stoppen en alle gas en olie die nog in de grond zit, daar te laten zitten. Dat wordt volgens mij al moeilijk genoeg.

Dit bericht is gewijzigd op 3 december 2020, 16:38:36.

 

+1/-0

Deze normale topic is open en bestaat uit 1 pagina.

PSV Forum » Maatschappelijke discussies » Duurzaamheid en overbevolking