Transparent
Inloggen
Sluiten

PSV Forum » Maatschappelijke discussies » Democratie

Deze normale topic is gesloten en bestaat uit 12 pagina's: 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12

Dank voor de opsomming van inbreuken op de grondrechten. Scheelt ons weer :)

Dat 'populisten' te vaak de slachtofferrol innemen is wellicht deels waar. Tegelijkertijd worden ze ook te vaak en te makkelijk geframed om de inhoudelijke discussie maar uit de weg te gaan, zowel in het politieke debat als in de media.
En dat is niet uitsluitend iets van vandaag. De heksenjacht op ene Pim Fortuyn is inmiddels 20 jaar geleden en 'ze' hebben er blijkbaar nog steeds niets van geleerd.
Dat niemand met ze wil samenwerken is een tweeledig probleem. Enerzijds het probleem van een coalitiestelsel waar die partijen per definitie ontzettend moeten inleveren en het risico lopen totaal van hun ideologie af te drijven. Anderzijds worden ze mede daardoor bij voorbaat uitgesloten. Op dit moment hebben Euro-sceptische, klimaatkritische, anti-immigratie partijen nauwelijks een regeermogelijkheid terwijl juist op die onderdelen een behoorlijk maatschappelijk debat gevoerd zou moeten worden. Dat zijn de grote maatschappelijke thema's waar het beleid voor een groot deel in achterkamertjes (klimaattafels, Brussel) wordt bepaald. Daar zit voor mij wel het draagvlak van democratie en dat gaat toch echt verder dan eens in de vier jaar naar de stembus.

Dat een partij primair om 1 persoon draait wil m.i. daarbij niet zeggen dat die partij niet open staat voor inspraak. Inmiddels kun je ook de VVD als een 1-persoonspartij betitelen en zo zijn er meer voorbeelden.

Overigens volledig eens met je afsluiting. De wijze waarop daar invulling wordt gegeven is voer voor discussie en dan zijn we weer terug het onderwerp waar we niet over zouden hebben in dit topic.

 

+1/-0

De VVD is natuurlijk geen eenpersoonspartij. Sterker nog: Rutte heeft denk ik binnen de VVD helemaal niet zo veel macht, vanwege een enorm gebrek aan eigen visie en ideeen.
Dat die zelfd vond dat je een lobbybaan kunt hebben én minister zijn is pas een gevaar voor de democratie. Onder het mom van"de economie" zijn beursgenoteerde bedrijven het allerbelangrijkst geworden. En helaas gaat een deel van het kizsvolk mee in die redenatie .

 

+3/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Inderdaad, jij zou ook kolen stoken en dus gebruik moeten maken van een noodwet anders doe je dat onrechtmatig. En zoals gezegd zijn nu nog maatregelen van kracht op dit moment op basis van de tijdelijke Coronawet, en ja, het einde van de pandemie is mogelijk in zicht, maar dat moment is nog niet nu. Jij hebt een andere mening, dat mag, en daar hebben we het Corona-topic voor.


Je zoemt erg diep in op een academisch voorbeeld.
In je latere posting geef je een hele lijst voorbeelden van grondrechtelijke vrijheden die ingeperkt zijn.

Maar het gaat mij niet sec om welke grondrechten nu geschonden worden. Dat feit is duidelijk en op zich ernstig genoeg.
Het gaat mij om de wijze hoe democratische processen omzeild worden om tot dergelijk inperkingen te komen!

Dit zegt de grondwet over invoeren van noodwetten
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vkjaj9cxsbx4
Daarin wordt (als voorbeeld wederom) een van die grondrechten omschreven waarop een noodwet mag ingrijpen
open/sluit de onderstaande quote:In een uitzonderingstoestand mag de regering belangrijke grondrechten voor een korte tijd verminderen, zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Ook mag de regering in een uitzonderingstoestand mensen in de gevangenis opsluiten zonder rechtszaak.


Maar voor mij ligt de kern van de zaak juist bij het andere stuk van deze tekst. Namelijk het feit dat een noodwet slechts kort van kracht mag zijn!

Ik heb de hele geschiedenis nog niet terug gekeken maar ik kan me niet voorstellen dat na de tweede wereldoorlog al ooit een noodwet zo lang in werking is geweest. Noch dat er zo diep ingegrepen is in grondwettelijke vrijheden en rechten.

Daarnaast werd ook de mogelijkheid voor burgers om haar stem te laten horen juist over deze noodwet en de uitvloeisels hiervan, door diezelfde noodwet ernstig beteugeld.|
Dit zijn situaties die normaliter in dictaturen voorkomen!! Niet in gezonde democratieën!

Ik ben er zeker van dat we de komende jaren nog parlementaire enquetes gaan krijgen over zaken die de voorbije 2 jaar hebben plaats gevonden.

Ook wil ik je dit ter overdenking meegeven Mar
open/sluit de onderstaande quote:

Ja, en in Duitsland, afgelopen jaar was juist de SPD (vergelijkbaar met PvdA) de grote winnaar. Enkelvoudige voorbeelden...De verkiezingen in Duitsland kwamen op een "gunstig" tijdstip. De pandemie en de angst gaven dat mensen de sleutels in handen gaven juist aan de gekende politieke partijen. Een impuls die vrij normaal is wanneer een crisissituatie juist zich voordoet.

Hoe verder het proces voortgeschreden is echter, hoe meer de gevestigde orde zich vervreemd heeft van haar bevolkingen. Hoe meer ook de kloof tussen die orde en de bevolking gegroeid is.
De ware test hoe de coronacrisis het politiek landschap veranderd heeft komt nu eigenlijk pas!

Nikiforov
open/sluit de onderstaande quote:

Daarom begrijp ik ook de negatieve framing van populisme niet. Uiteindelijk betekent het niets meer dan 'de kant van het volk kiezen of naar het volk luisteren'.


Ik denk juist meer dat het volk dit soort personen gebruikt om haar afkeur te laten horen.

En daar komen we op mijn punt. Daar waar, met name ook hier in west europa, regeringen steeds verder gaan met het inperken van vrijheden, kun je als reflex verwachten dat bevolkingen steeds harder gaan tegen hangen om juist dat juk af te gooien.

Dat is een gevaarlijke ontwikkeling voor de democratie, het ontwricht samenlevingen en het ondermijnt het gezag van regeringen.

Even naar corona en Nederland het bruggetje; is er hier iemand die twijfelt dat zonder de grote maatschappelijke druk nu, en als de regeringspartijen niet al lang en breed gepollt hadden dat ze het draagvlak totaal kwijt waren; we morgen lang niet zo ver verruimd zouden hebben??

De volgende grote slag die nu "gestreden" gaat worden is hoever overheden doorgaan met een "Ausweis bitte" systeem en hoe dat impact zal hebben op het politieke bestel en onze westerse rechtstaten.

Voor mij is het een volgende test in hoeverre democratische rechten en verworvenheden ondergeschikt gemaakt kunnen worden aan een steeds verder gaandere macht en controle door overheden en in hoeverre de westerse samenleving het accepteert fundamentele grondrechten en vrijheden prijs te geven.

Ik vind het nogal wat!

 

+1/-0

@Klompje:
De VVD is in 10 jaar uitgehold tot een partij die alleen maar overeind blijft op het poppetje Rutte. In die jaren zijn de rechts liberale waarden overboord gekieperd en is zoals jij terecht stelt een ordinaire machtspartij geworden die haar kiezers overlevert aan het internationale grootkapitaal. Ik denk dat jij de rol van Rutte daarin onderschat. Dat is niet de visieloze marionet die hij acteert maar een keiharde machtspoliticus zonder moreel kompas.

@Wethouder
Deel eens. De populistische partijen drijven wellicht voor een deel op proteststemmen maar ook omdat hun programma's de mening van een significante minderheid (op wellicht zelf meerderheid) weergeven. Kijk naar de laatste verkiezingen in NL. We krijgen wederom pro-Europees, pro-klimaat en pro-immigratie beleid. Dat is niet wat ik in het stemgedrag terug zie en ook verre van de heersende mening.
Kijk naar de USA. Je moet niet blindstaren op het fenomeen Trump maar wel op de achterliggende oorzaak en dat is een groot deel van de bevolking wat haar vertrouwen in de traditionele politiek totaal kwijt is en daarom voor de outsider kiest die afstand neemt van het globale neoliberale beleid. Daar zit de tweedeling. De globalisten versus de voorstanders van de traditionele natiestaat met haar culturele waarden. Die tegenstelling gaat allen maar groter worden.

 

+2/-0

As we speak
https://twitter.com/lientje1967/status/1485678200084652034

De democratie en de democratische processen worden in Nederland op dit moment met voeten getreden. Dat kan en mag niet zo zijn.

Edit Nikiforov

Laten we het vooral niet over Amerika hebben. Wat daar nu steeds duidelijker naar voren komt is dat Trump en een deel van de GOP echt gericht en bewust hebben geprobeerd een coup te plegen.
Democratieën in het vrije westen staan echt te trillen op hun ankers op dit moment. Laat ons daar niet te licht over denken

 

+1/-1

Die democratische processen worden al bijna twee jaar stelselmatig met voeten getreden: vijf miljard kwijtraken en niet verantwoorden, niet uitvoeren van kamermoties (bv onderzoek oversterfte, kritische rapporten niet naar de kamer sturen bij wetsvoorstellen, niet uitvoeren van WOB-verzoeken zelfs na dwangsom etc, etc.

Dit kabinet maakt van NL een bananenrepubliek.

Over de VS worden wij het niet eens. Ik benoemde de opkomst van mensen die van buiten het traditionele politieke systeem komen waarbij Trump slechts een voorbeeld is. Ook daar zie je nu weer het beeld van elitepolitiek die een globalistische agenda doorvoert waar bij de gemiddelde Amerikaan geen draagvlak voor is. Dezelfde thema's als hier: klimaat, immigratie en Woke-onzin. Plus een hoop oorlogsretoriek richting Rusland en een enorme blunder in Afghanistan. De VS is er echt op vooruit gegaan..
Daar worden de komende verkiezingen alleen maar chaotischer en als dit doorgaat valt dat land uiteindelijk uit elkaar.

 

+1/-0

Ik krijg hier vaak het 'vroeger was alles beter' gevoel. Alsof er vroeger nooit affaires zijn geweest, de kamer altijd volledig werd geïnformeerd, protesten niet met geweld werden onderdrukt of dat corruptie niet bestond . Dit zijn echt geen unieke situaties. En omdat een WOB-verzoek niet wordt gehonoreerd of stukken uitlekken bestaat de democratie niet meer? Dan ben je echt aan het overdrijven. Dat de overheid het beter moet doen, lijkt me duidelijk. En ik snap welk punt je wil maken, maar dat zijn niet de beste voorbeelden om dat te onderbouwen.

Dat het onacceptabel is daar ben ik natuurlijk het met jullie eens. En ik ben nog altijd van mening dat wanneer dezelfde partijen te lang aan de macht zijn dat dat automatisch leidt tot corruptie en schandalen. Daarom is het niet opvallend dat de meeste affaires van de afgelopen jaren ook bij met name de VVD en het CDA waren. Maar uiteindelijk zijn die democratisch (opnieuw) gekozen. Dus de uitspraak: 'Elk volk krijgt de leiders die het verdient' gaat nog altijd op.

In een democratie is er altijd wrijving, discussie, mensen voor, mensen tegen, protesten, stakingen etc. dat hoort erbij en is juist gezond. Corruptie en schandalen natuurlijk niet, maar ik hoor graag welke andere democratieën dat beter doen of er geen last van hebben?

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2022, 11:45:53.

 

+4/-0

Eens, dat het niet nieuw is. Het is nu nog zichtbaarder omdat de gevolgen voor iedereen enorm groot zijn geweest de afgelopen twee jaar.
Ik kan je ook geen voorbeelden geven van democratieën die beter functioneren simpelweg omdat je niet alles meekrijgt van wat in andere landen goed of fout gaat.

Een primaire oorzaak van het probleem is m.i. dat volksvertegenwoordiger/politicus een beroep en/of carrièrestap is geworden waardoor de primaire taak er minder toe lijkt te doen. Hoe het vertrouwen in de democratie te herstellen is niet een vraag met 1 sluitend antwoord maar wat sowieso nodig is:
- maximale ambtstermijn voor bewindslieden van 8 jaar en daarna uit de landelijke politiek. Rutte zit veel te lang, hetzelfde gold voor Merkel
- verbod op lobbyactiviteiten (zie voorbeeldje Van Nieuwenhuyzen)
- directe democratie dus referendum op grote maatschappelijk thema's
- gekozen burgemeester
- grotere meerderheden (bv 2/3) voor ingrijpende besluiten

 

+1/-2

Misstanden zijn van alle tijden.
Maar je mag hopen en veronderstellen dat democratieën zich ontwikkelen. En niet dat we ver terug geworpen worden in de tijd.

 

+1/-1

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2415381-de-coronaspoedwet-is-nu-428-dagen-oud-dus-echt-tijdelijk-is-dat-niet-meer
Hopen dat landen elders in de wereld eens met het opgeheven vingertje en met sancties naar Nederland zullen gaan optreden.
Democratie wordt hier met de voeten getreden. :kots

 

+1/-2

Oh ja joh? Afgelopen verkiezingen: VVD de grootste, D66 2e. En die zitten allebei in de nieuwe regering. Ook in de oude toevallig. Blijkt dat de meerderheid in NL democratisch besloten heeft het vertrouwen in deze partijen (en dus hun beleid) vast te houden. Dit ondanks alle fouten die gemaakt zijn in o.a. de toeslagenaffaire.

Volgens mij hebben we het hier helemaal niet over democratie. Want als de coronaspoedwet door "iedereen" in NL niet meer gesteund werd en werd gezien als een ernstige inbreuk op de persoonlijke vrijheden, waarom komt dit dan niet naar voren in de laatste verkiezingsuitslag? Lijkt er verdacht veel op dat "de democratie wordt hier met de voeten getreden" een mening is die wordt gedeeld door een minderheid.

 

+4/-1

De laatste verkiezingsuitslagen was het land nog in een andere fase van de pandemie. Totaal onvergelijkbaar met de situatie nu.
Net geïnstalleerd wanen ze zich veilig onze regenten.
Schrijf maar op: met name JA 21 en Caroline van der Plas vreten D66 en de VVD leeg. CDA was het al en die komen het niet meer te boven.

 

+1/-2

Als je een willekeurig uur eens op twitter of facebook rondkijkt, of een ander medium waarop "normale mensen" hun meningen en ideeën kunnen ventileren, dan zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat democratie sowieso een slecht idee is.

Ik heb niet het alternatief, maar kijkende naar wat het democratisch gekozen liberale kabinet van deze eeuw ons heeft gebracht: de achteruitgang in de zorg en het klimaat, en het onderwijs, en dan te zien dat er niets verandert in de uitkomst van de verkiezing, dan ben ik mijn vertrouwen erin wel kwijt.

En al het individualisme. Ieder voor zich. Mijn hemel, wat een ramp.

 

+3/-0

open/sluit de onderstaande quote:

romario4wethoudervanjuine schreef op 03 februari 2022 om 21:26:

De laatste verkiezingsuitslagen was het land nog in een andere fase van de pandemie. Totaal onvergelijkbaar met de situatie nu.
Net geïnstalleerd wanen ze zich veilig onze regenten.
Schrijf maar op: met name JA 21 en Caroline van der Plas vreten D66 en de VVD leeg. CDA was het al en die komen het niet meer te boven.


Vergeet onze Knegselse boy van Volt niet.

 

+2/-0

Wat Tijn zegt is natuurlijk wel een pijnlijk punt, het feit dat klimaat en zorg echt zorgenkindjes zijn. Het is echter niet zo wmb dat er daarom gekozen moet worden voor andere partijen. Hoewel dit voor sommige mensen moeilijk te verkroppen is, zie ik persoonlijk geen beter alternatief dan VVD en D66. Ik ben erg blij dat deze partijen samen moeten regeren. Ik ben zelf VVD stemmer, hoewel ik o.a. door een serieuze studieschuld bij andere partijen persoonlijk er wellicht meer op vooruit zou gaan. Maar als ik een andere partij zou moeten kiezen dan VVD, zou ik D66 stemmen. Dat is op zich best raar, want deze partijen hebben niet al te veel overeenkomsten. Maar ze sluiten WEL goed op elkaar aan. Eén van de zwakste punten van de VVD is imo hun visie op het klimaat. En dat heeft D66 juist wel goed. Vandaar mijn steun voor deze coalitie.

Ik zei ook al dat er geen goede alternatieven voorhanden zijn. Hoe kom ik daarbij? Nou laten we eens een handvol partijen bekijken. SP bijvoorbeeld. Die zouden met name de subsidies voor de zorg enzo flink opschalen. Dat is een mooi doel, ben ik het zeker mee eens. Maar dat kost klauwen met geld, en het probleem is dat de SP daar geen oplossing voor heeft. Zij willen het belastingstelsel omgooien en de hogere inkomens en bedrijven veel zwaarder belasten. Dat klinkt misschien wel logisch, maar de manier waarop zij dat willen doen is totaal waanzinnig als je het mij vraagt. In het belastingstelsel zoals de SP het voor ogen heeft, houden mensen met een brutosalaris van 1 ton, uiteindelijk minder over na belastingen dan mensen met een salaris van 80k. Dat is totaal onzinnig. Ja als je een ton verdient per jaar, verdien je goed, maar daar wordt je ook in het huidige belastingstelsel geen miljonair mee hoor.
En het pijnpunt hier: het verschil in bv uren die er gewerkt worden of in de verantwoordelijkheden die samengaan met een functie zijn aanzienlijk. Dat is waar het 20k verschil in brutosalaris vandaan komt. Het is totaal onredelijk om te verwachten dat mensen die 60 uur per week werken en veel verantwoordelijkheid dragen minder overhouden op het einde van de rit dan mensen die daar duidelijk onder zitten. Wat is dan de reden om dergelijke verantwoordelijkheden en zware uren te aanvaarden? Totaal onrealistisch. En dan het zwaarder belasten van bedrijven. Ja op de korte termijn levert dat geld op, totdat de bedrijven vertrekken uit NL. Dat kost inkomen voor de staat, banen etc. En als je de economische projecties mag geloven (en dat zijn er nogal wat) heb je binnen 10 jaar zoveel bedrijven die uit NL vertrokken zijn dat je minder belastinginkomsten krijgt ondanks de hogere belastingen. Dus met andere woorden, een dergelijk beleid is op de lange termijn zelfs destructief te noemen.

En kijk dan naar groenlinks. De groenste partij. Prima streven om voor het klimaat te gaan. Maar deze partij is ook tegen kernenergie. Maar hoe kun je gas en kolen vervangen door windmolens? Dat is praktisch niet haalbaar, in de verste verten niet. Ja meer windmolens is een goed idee vind ik, zonnepanelen ook. Maar die kunnen met de huidige technologie en efficiëntie gas en kolen niet vervangen. De enige energiebron die dat WEL kan is kernenergie. Dus wat groenlinks voorlegt aan hun kiezers is een utopie, totaal onrealistich. Komen ze aan de macht, kunnen ze hun beloftes bij voorbaat al niet nakomen. Kernenergie is juist DE tussenoplossing. Geen CO2 uitstoot, check. Veel minder vervuiling, check. Ja kernafval is radioactief en gevaarlijk, maar gloednieuwe kerncentrales produceren minder dan 10% van het afval ivg met die van de jaren 90. Als je als partij een realistische belofte wilt doen, moet je je kiezer ook daadwerkelijk haalbare korte en lange termijn plannen voorhouden. Kernenergie is een grote stap voorwaarts. Dan over 20-30 jaar, als de technologie verbeterd is, kunnen we het hebben over het vervangen van kerncentrales door enorme hypermoderne windparken. Maar nu? Nee totaal onhaalbaar en onveilig bovendien.

PvdA? Hebben geen fundament meer. De arbeider waar zij vroeger voor opkwamen bestaat in die vorm niet of nauwelijks meer, dus is die partij hun originele standpunt al een tijdje kwijt. En als ze dan een partijprogramma presenteren die veel raakvlakken heeft met andere linkse partijen, die historisch gezien al langer dergelijke doelen hebben, waarom zou je dan PvdA stemmen ipv een andere partij?

CU heb ik niks mee, ik ben geen christen, dus die kernwaarden gaan aan mij voorbij. Financieel ook geen aantrekkelijk plaatje imo. Op een aantal andere vlakken wel enige raakvlakken met de VVD dus als kleine partij om de meerderheid in het kabinet mee te halen, prima, want die moeten de meeste standpunten laten vallen voor het uiteindelijk regeerakkoord.

CDA same story wat betreft de kernwaarden van het geloof. Voor de rest is het CDA vooral een VVD light imo. Iets minder rechts, wel iets conservatiever. Maar weinig uitstraling.

Nou dat zijn de traditionele partijen. PVV dan? Wilders heeft een aantal goeie punten, zeker waar. Hij heeft ook een groot aantal extreme visies die ervoor zorgen dat je zijn reële punten al nauwelijks serieus meer kan nemen. Die man moet je toch niet aan de macht willen hebben? Tenminste, zo kijk ik er tegenaan.

Over Thierry wil ik het al helemaal niet hebben. Komt op mij over als een gevaarlijke gek.

Nou wat blijft er dan over? D66 en VVD, als combi. Sterk financieel beleid, goed voor bedrijven en investeringen. Ook voor ouderen als je kijkt naar bv het pensioenfonds. Europa wil al jaren toe naar een Europees fonds. Zegt Rutte: met alle chinezen, maar niet met dn deze, om maar eens een Vlaams gezegde te gebruiken. Nederland heeft het beste pensioenstelsel van heel Europa. Als we dat gaan samenvoegen leveren Nederlandse ouderen grof geld in en hun duurgespaarde centjes gaan naar Griekenland of Spanje toe, waar ze veel minder in de pensioenkas hebben zitten. Kan me de toespraak van Rutte nog voor de geest halen bij een Europees overleg. Een Europees fonds is pas bespreekbaar als andere Europese landen zich gaan richten op een stelsel dat zo solide is als dat van NL. Zorg ervoor dat je als land je richt op het verbeteren van het stelsel met NL als voorbeeld. Goeie uitspraken wmb. Je kan wel zeggen dat dit egoïstisch is, maar hier zullen miljoenen Nederlanders de dupe van worden terwijl de veel grotere bevolkingsaantallen in andere landen er maar licht op vooruit gaan omdat het geld wat je van 1 Nederlander afroomt verdeeld moet worden over 20 andere Europeanen. Totaal onbillijk en onrechtvaardig ook om mensen die met pensioen zijn, die geen mogelijkheden meer hebben om zich financieel te verbeteren, die hun hele leven aan de pensioenkas hebben bijgedragen, hun zuurverdiende geld af te pakken. Bah.
Naast financieel een realistisch beeld, ook kwa klimaat goed, dankzij de invloed van D66. De zorg en het onderwijs zijn zorgenkindjes, maar er zijn wel degelijk plannen om hier verbeteringen in aan te brengen. Plannen die wmb hard nodig zijn. Maar dit is niet iets wat je in een jaartje oplost, zo realistisch moeten we wel zijn. Dat is wat mij betreft nog een ander punt waar veel linkse partijen geen oplossing voor hebben. Wel willen opschalen, maar waar dat geld dan vandaan moet komen, daar is dan geen duidelijk antwoord op.

Komen we uiteindelijk uit bij Coronamaatregelen ed. Ik ben dankbaar dat NL voorzichtig is en het zekere voor het onzekere neemt. Ik ben het lang niet overal mee eens hoor daar niet van. Ipv het sluiten van de horeca zou ik een gedeelte van het geld wat er als steun gegeven wordt om gesloten horeca overeind te houden als subsidie uitkeren aan diezelfde horeca om extra personeel te kunnen veroorloven om zo goed te kunnen controleren op bv negatieve coronatests zodat mensen onbezorgd en veilig een avondje uit kunnen. Is maar een voorbeeld. Ikzelf heb totaal niet het gevoel dat mijn vrijheid teveel wordt beperkt. Vrijheid en veiligheid zijn vaker afwegingen waarbij meer van het een automatisch minder van het ander betekent. Ik ben dankbaar voor een beetje extra veiligheid op het moment.

Sorry lang verhaal over een klein deel van mijn visie op de situatie, hopelijk de lezing waard.

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 3 februari 2022, 23:23:15.

 

+2/-0

Laten we het erop houden dan we het niet eens zijn 😅. Ik zoek een partij die het economische systeem durft te heroverwegen. Want het systeem is over de limiet, en dat blijkt uit alles. Ik wil een partij die niet direct uitgaat van 'groei is goed', en voor wie de belangrijkste getallen niet beginnen met een euroteken.

Ik ken maar een partij die daar al heel lang voor staat.

D66 pretendeert zo groen te zijn, maar toen ze in de regering zaten, stemden ze ongeveer het minst groen van alle partijen in moties. Ik kan de bron zo gauw niet terugvinden, maar dat was allemaal uitgezocht.

De VVD... ik heb nooit de aantrekkingskracht gesnapt. Volgens mij is dat een partij voor de aandeelhouder en rijken, en dat aantal komt niet overeen met het aantal stemmen. Daarnaast is er een man aan de leiding die liegt en bedriegt. Aardige vent, zeker, maar hondsonbetrouwbaar.

 

+4/-0

De VVD is een marketingfirma. Die hebben de halve natie wijs gemaakt dat bedrijven belangrijker zijn dan mensen. Alles wat "winst" en "ecomische groei" is is uiteindelijk goed voor "het volk". Opkomen voor de kleine ondernemer doen ze al lang niet meer, het overeind houden van KLM, gascentrales, Shell en dividendbelasting afschaffen, dat zijn de echte speerpunten.
Het is bijzonder knap dat ze daar heel veel mensen hebben van overtuigd die totaal niet geholpen zijn bij die visie. Het is nog knapper dat ze de halve kamer hebben meegekregen in die scam.
CDA, D66, in behoorlijke mate zelfs de SGP en de CU en voor lange tijd ook de PvdA. Die komen dat verraad nooit meer te boven en terecht. De PVV al helemaal. Die stemmen op economische thema's altijd mee met de VVD. Dat is de grootste wolf in schaapsklerenpartij die er bestaat.

Als je vervolgens de SP afserveert op een detail in een belastingplan dat er nooit in die vorm zal komen dan is het al helemaal knap.

D66 dan. Ooit een partij van frisse ideeen, maar als die frisse ideeen ingeruild kunnen worden voor macht dan weten ze niet hoe snel ze ze kunnen laten vallen. Ze laten ze nog sneller vallen als ze niet uitvallen zoals ze gehoopt hadden. De inconsequentie die de wethouder hierboven brengt is een mooi voorbeeld. De laatste keer dat ik op ze gestemd had was in 1998 ofzo. Hun hele campagene voor Paars II draaide rond 2 thema's: Zorg en Onderwijs. Paars II kwam met D66 en werd het begin van de afbraak van Zorg en Onderwijs. D66 was echter dik tevreden want ze hadden hun raadgevend referendum. Ik heb toen besloten nooit meer op hun te stemmen en hun gedrag na de referenda van de Oekraine en de Europese grondwet heeft dat gevoel alleen maar versterkt. Ook schrijnend bijvoorbeeld om te zien hoe snel Kuipers al afgedaald is tot besluiten zonder onderbouwing alleen gedreven door een onduidelijke politiek.

 

+3/-1

open/sluit de onderstaande quote:

tijn0 schreef op 04 februari 2022 om 07:39:

De VVD... ik heb nooit de aantrekkingskracht gesnapt. Volgens mij is dat een partij voor de aandeelhouder en rijken, en dat aantal komt niet overeen met het aantal stemmen.Het is ook de perceptie die geschetst wordt. Zolang je de perceptie kan behouden dat men met een bepaald inkomen tot zijn achterban behoort (wat op basis van beleid wellicht niet zo is) dan behoud je die stemmers. Dat ze effectief voor beleid kiezen dat niet voor hun werkt is spijtig. Zo ook met "werken moet lonen" maar veel beleid dat nog steeds niet onderschrijft, het beeld dat gegeven wordt dat het een individuele keuze en gevolg is wat ook niet zo is.

Dit gaat overigens niet op voor enkel de VVD.

 

+2/-0

open/sluit de onderstaande quote:

NeedPants schreef op 03 februari 2022 om 21:11:

Oh ja joh? Afgelopen verkiezingen: VVD de grootste, D66 2e. En die zitten allebei in de nieuwe regering. Ook in de oude toevallig. Blijkt dat de meerderheid in NL democratisch besloten heeft het vertrouwen in deze partijen (en dus hun beleid) vast te houden. Dit ondanks alle fouten die gemaakt zijn in o.a. de toeslagenaffaire.

Volgens mij hebben we het hier helemaal niet over democratie. Want als de coronaspoedwet door "iedereen" in NL niet meer gesteund werd en werd gezien als een ernstige inbreuk op de persoonlijke vrijheden, waarom komt dit dan niet naar voren in de laatste verkiezingsuitslag? Lijkt er verdacht veel op dat "de democratie wordt hier met de voeten getreden" een mening is die wordt gedeeld door een minderheid.Los van het feit of men zich bij het stemmen voor de tweede kamer laat leiden door 1 item, was de spoedwet op dat moment zo'n 330 dagen minder van kracht dan nu. Nog geen reden tot zorg voor de meesten, en inderdaad ook een ander moment in de pandemie.

Ik denk dat je latere post over de verschillende partijen veel beter laat zien waarom de macht gewoon bij de "bekende partijen" is blijven liggen. Er is gewoon nog minder vertrouwen in de rest. Voor mij geldt een beetje hetzelfde als wat jij ook zegt.

De links partijen hebben, qua sentiment, best wel idealen waar ik me als persoon in kan vinden. Maar ik heb het gevoel dat ze, als ze aan het roer staan om de koers uit te zetten om die idealen te gaan verwezenlijken, binnen de kortste keren tegen de rotsen te pletter slaan. Omdat hun plannen / uitspraken / ideeën voor mijn gevoel vaak erg kort door de bocht gaat als het om financiën gaat. En dat is uiteindelijk, hoe jammer die waarheid ook is, toch vaak het belangrijkste struikelblok bij het bepalen wat je als regering kan doen in de 4 jaar die je hebt.

Het sentiment wat je omschrijft m.b.t. de partijen rond Wilders en Baudet kan ik helemaal volgen. Deze heren hebben zichzelf tot nu toe (gelukkig) buitenspel gezet met hun manier van doen. Het feit dat ze toch een behoorlijke aanhang hebben in Nederland, vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Zeker als Baudet ook nog Trumpiaanse strijdtaal gaat uitslaan, zie ik in hem echt een gevaar voor de stabiliteit en rust in ons land.

Zelf heb ik vorig jaar op Volt gestemd. Ik vind dat er best wat mag veranderen in Den Haag, en het geluid van deze nieuwe partij sprak mij wel aan. Dat er nu een coalitie uit is gerold die dezelfde is als de vorige, vind ik ergens ook wel teleurstellend. Ik had graag gezien dat er bijv. een samenwerking was ontstaan met links, om bepaalde zaken zoals klimaat meer aandacht te geven dan wat ze tot nu toe hebben gekregen.

Al met al lijkt het me een zeer ondankbare taak om politicus te zijn. Je kan het nooit goed doen. Bij iedere besparing die je door voert, heb je een deel van de bevolking tegen je in het harnas gejaagd. Tel daarbij op dat, mede door social media, het sociale klimaat steeds verder verhardt, en je vraagt je af waarom mensen überhaupt in die kamer willen gaan zitten.

 

+4/-0

Ik vind de post van Bas heel reëel en kan zeker begrip opbrengen voor het standpunt dat er wel degelijk verandering nodig is in Den Haag. Volt heb ik zelf niet genoemd omdat het zo'n nieuwe partij is en ik persoonlijk nog niet echt een idee heb hoe realistisch en haalbaar hun doelen zijn. Wel ben ik zeer benieuwd wat Volt binnenkort gaat toevoegen aan de debatten in de 2e kamer. Volt is bijvoorbeeld heel pro-Europa en dat is toch een ding wat zeer interessant is, ongeacht hoe je tegen Europa aankijkt.

Op dit moment is de oppositie vooral bezig met het afbreken van de regeringspartijen en het regeerakkoord. Kritiek, maar geen constructieve kritiek. Dat vind ik zelf een kwalijke zaak. Het is namelijk de taak van de oppositie om haalbare alternatieven voor te leggen zodat de regering bijgestuurd kan worden om de minderheden in Nederland tegemoet te komen. Ik heb het hier niet over culturele minderheden, maar gewoon het feit dat de regering een meerderheid heeft en dus alle stemmers op oppositiepartijen automatisch tot een minderheid behoren. Tyrannie van de meerderheid is iets waar Nederland zich al jaren tegen probeert te wapenen. Vanuit de PVV en ook vanuit Groenlinks, om maar een aantal voorbeelden te noemen, komt op het moment hevige kritiek, maar Volt is opvallend stil. Ik hoop dat zij als eerste komen met constructieve ideeën.

Ik wilde wel even ingaan op de post van Klompje. De economie is veel gecompliceerder dan wij allemaal kijk op hebben. De VVD als marketingfirma bestempelen is natuurlijk te kort door de bocht. Maar als we verdere nuance gaan aanbrengen kunnen we 10 pagina's volkladden en zijn we nog niet klaar. De economie is een heel belangrijke levensader en ik ben van mening dat jij dat onderschat. Neem ik als voorbeeld de bouw. Een enorme markt, economisch zeer belangrijk en buiten het feit dat er een aantal hoog opgeleide ingenieurs rondlopen bestaan de meeste banen in de bouw uit bouwvakkers. Laag opgeleide mensen die keihard fysiek werk doen. Naast de staat (infrastructuur) zijn de grootste bouwers bedrijven. Niet alleen industrie, maar ook woningbouw wordt door grote firma's gedaan. Als we die keihard gaan belasten ed, is er steeds minder geld over voor nieuwe investeringen en wat gebeurt er dan met al die bouwvakkers? Is maar 1 voorbeeld he, maar wel een belangrijk voorbeeld waaruit blijkt dat grote bedrijven zeker niet altijd de kwaaie aap zijn en daarmee de VVD niet altijd de vijand van de gewone man.

Overigens ben ik het niet eens met jouw opmerking over de SP afserveren op 1 punt wat "er nooit in die vorm zal komen". Dit is imo veel groter en kwalijker dan hoe jij het neerzet. Ik ben namelijk niet degene die de SP afserveert, dat doen ze zelf. De SP wil flink uitgeven. Meer geld naar de zorg, het onderwijs, meer kinderbijslag, meer subsidie voor lage inkomens, meer subsidie voor goedkope woningen, meer subsidie voor duurzaamheid, zowel op woningvlak als in de industrie als bij supermarkten en middenstanders etc. Maar we weten allemaal dat dit vele miljarden kost. Waar moet dat geld vandaan komen? Het antwoord van de SP is dat belastingstelsel. En hoe je het ook wendt of keert, dat is hun enige antwoord. Als je zelf al stelt dat het nooit zover kan gaan als wat zij voorstellen, hebben we het dus over het punt wat ik eerder aanhaalde en wat Bas zo goed verwoordde met "tegen de rotsen te pletter slaan": het is niet haalbaar. Zelfs in theorie niet. Iets wat de VVD wel heeft: de doelen die zij zich stellen zijn veel reëler. Dat er onverwachte dingen gebeuren zoals corona, de bankencrisis etc waardoor er minder geld beschikbaar is en een aantal doelen niet gehaald kunnen worden is van alle tijden, van alle partijen. Dat kun je natuurlijk niet enkel de VVD aanrekenen.
Om terug te komen op de SP: zij stellen dus onhaalbare doelen. Natuurlijk kun je stellen dat als ze meeregeren dat een aantal doelen gehaald kunnen worden, maar de crux is dat zij in hun eigen partijprogramma een utopie voorschotelen aan de kiezer en dus zonder uitzondering alleen maar teleur kunnen stellen op het einde van de rit. Hun belastingstelsel is niet het enige punt van kritiek wat ik heb op de SP, maar het is wel het voornaamste punt. Ze liegen wat mij betreft hun kiezers keihard voor.

Nou zie ik de bui al hangen, als we het over liegen gaan hebben is Rutte de eerste die het voor zijn kiezen krijgt natuurlijk. Voordat ik daar verder op in ga, wil ik wel even wat helderder licht schijnen op de toeslagenaffaire. Vooral vanuit Oost-Europa, maar ook binnenlands werd er in totaal voor vele miljoenen gefraudeerd. Er moest verandering in komen. De Tweede Kamer heeft als geheel met grote meerderheid de voorgestelde veranderingen aangenomen en daarna ook de Eerste Kamer, die kwa verhouding totaal niet gelijk stond aan de Tweede Kamer als we kijken naar het politieke spectrum. Daar maakten andere partijen de dienst uit. Desondanks is het overal aangenomen en doorgevoerd. Bleek dat het breekpunt lag bij de belastingdienst. Die waren niet opgewassen tegen de enorme hoeveelheid werk die bij de nieuwe regels hoort mede door hun verouderde systemen. En wat gebeurt er dan? Als individuele gevallen niet apart kunnen worden bekeken, veranderen mensen in blaadjes papier met hokjes die worden aangevinkt en ontstaat er een soort heksenjacht op fraudeurs waarbij een aantal mensen aan de verkeerde kant is gevallen. Zeer kwalijk en onrechtvaardig. Dan komt dit aan het licht en moet er onderzoek gedaan worden en duurt het jaaaaren. Op dat moment is Rutte premier. Hij draagt veel verantwoordelijkheid, maar het is niet zo dat hij schuld moet krijgen van de onstane situatie. Dit is iets wat veel mensen wel vinden, maar is veel te kort door de bocht. De verantwoordelijkheid is zo breed gedragen dat we de hele kamer wel kunnen aanwijzen.

Maar nu hetgene wat je hem wel degelijk kunt verwijten en hard ook. Op het moment dat er verantwoording moest worden afgelegd heeft Rutte een aantal mensen (soms ten onrechte) in bescherming genomen en een aantal keer volledige onwaarheden verkondigd. Kabinet is daarmee ook gevallen. Neem ik hem persoonlijk ook kwalijk. Zelfs als je kijkt naar wat Bas stelt, dat de politiek een zeer ondankbare baan is, mogen (en wellicht moeten) we hem dit kwalijk nemen. En dan komen er nieuwe verkiezingen en wat blijkt? Het vertrouwen in Rutte is geschaad maar er is NOG STEEDS nog minder vertrouwen in de rest. Dit geldt zowel voor mij persoonlijk als voor enorm veel kiezers, getuige de uitslag. Wie anders dan de VVD en Rutte kunnen ons land leiden, ook in Europa, waar NL maar een klein land is? (Rutte heeft in Europa als vertegenwoordiger van een klein land een hele goede reputatie) Baudet? Wilders? Klaver? Kaag zou kunnen natuurlijk, maar die is zelf ook afgetreden (andere reden natuurlijk, maar wederom grote fouten) en heeft net zo goed een enorme knauw gekregen op het imago. Bovendien vertrouw ik Kaag persoonlijk ook niet helemaal. Mijn pa kan dat kleurrijk onder woorden brengen: wat een karnaaje kan dat zijn (dialect). Er is niemand onbeschadigd de laatste 4 jaar uitgekomen. Maar iets waar ik veel respect voor heb bij Rutte is dat als alle stofwolken zijn opgetrokken, hij nog overeind staat. Vind ik knap. Over het algemeen is Rutte een intelligente en integere vent. En zelfs al heeft het integere gedeelte enorme schade opgelopen, de alternatieven staan er nog steeds minder op. Steekt er met kop en schouders bovenuit kennelijk. Of het terecht is of niet, daar moet je wel bewondering voor hebben.

Overigens, wat Tijn aanhaalde over individualisme en hoe hij het later stelt (in andere woorden): egoïsme, vind ik een rake uitspraak. Heb er zelf eens goed over nagedacht. Zoals ik in een eerdere post stelde: ik zou er zelf meer op vooruit gaan in mijn situatie met een links kabinet. Nee, de VVD is niet goed voor mij op dit moment. Ik geloof echter wel in de lange termijn waar zij zorg voor dragen. Het is kiezen of delen en er is nooit een partij die 100% aansluit bij je eigen mening of situatie. Stemmen is wat mij betreft vaak kiezen tussen meerdere kwaden. Ik weet wie ik de minst kwade vind.

Dank voor de posts btw! Ik vind het zeer interessant om jullie meningen te lezen. We komen vaak van totaal verschillende hoeken binnenvallen. Gelukkig zijn we geen experts :D

 

+3/-0

Deze normale topic is gesloten en bestaat uit 12 pagina's: 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12

PSV Forum » Maatschappelijke discussies » Democratie