Transparent
Inloggen
Sluiten

PSV Forum » Maatschappelijke discussies » Waarom we van religie af moeten

Deze normale topic is open en bestaat uit 20 pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 17 18 19 20

Het is niet voor niets dat zo'n @VHTLsaw geen enkele inhoudelijke vraag over zijn geloof beantwoordt. Want zodra je de inhoud ingaat komen de discutabele en immorele kanten ervan naar voren. Algemene praatjes houden over naastenliefde is allemaal prachtig en dat houdt de schijn mooi op. In feite is dat 'moderne' wat hij beschrijft al een flinke vooruitgang. Christenen zijn beter te hebben hoe verder ze van de leer vandaan blijven. Het is hooguit wat irritant in een discussie als deze.

 

+1/-0

Wel, misschien kunnen we de discussie wat constructiever maken als we het opdelen in verschillende stellingen. Bijvoorbeeld de volgende, maar vul gerust aan.

1) De vrijstelling voor het betalen van belasting door religieuze instanties moet afgeschaft worden. De overheid dient niet te bepalen wat wel of niet geaccepteerde religies zijn en daardoor kan deze vrijstelling niet gehandhaafd worden.

2) Uitzonderingen in het wetboek die zich beroepen op vrijheid van geloof dienen te worden vermeden en zonodig worden teruggedraaid (dat kan zijn dat de uitzondering voor iedereen geldt waardoor de wet onzinnig wordt of dat de uitzondering wordt ingetrokken).

3) De vrijheid van geloof blijft uiteraard bestaan, gedachten zijn vrij, maar geloof mag daardoor nooit verplichtend zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld godsdienstlessen op scholen facultatief zijn en dat de leerling daarover zelf beslist.

4) Alle verwijzingen naar religie dienen uit de wetboeken te verdwijnen. De vrijheid voor religie is inherent aan de vrijheid van meningsuiting en andere grondwetten. Er is geen enkele noodzaak om dit in de (grond)wet te benoemen.

5) Het afschaffen van religie is onzinnig. Iedereen is vrij te geloven wat hij zelf wil en mag zich met gelijkgestemden organiseren.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Klompje schreef op 25 september 2019 om 09:36:

Wel, misschien kunnen we de discussie wat constructiever maken als we het opdelen in verschillende stellingen. Bijvoorbeeld de volgende, maar vul gerust aan.

1) De vrijstelling voor het betalen van belasting door religieuze instanties moet afgeschaft worden. De overheid dient niet te bepalen wat wel of niet geaccepteerde religies zijn en daardoor kan deze vrijstelling niet gehandhaafd worden.

2) Uitzonderingen in het wetboek die zich beroepen op vrijheid van geloof dienen te worden vermeden en zonodig worden teruggedraaid (dat kan zijn dat de uitzondering voor iedereen geldt waardoor de wet onzinnig wordt of dat de uitzondering wordt ingetrokken).

3) De vrijheid van geloof blijft uiteraard bestaan, gedachten zijn vrij, maar geloof mag daardoor nooit verplichtend zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld godsdienstlessen op scholen facultatief zijn en dat de leerling daarover zelf beslist.

4) Alle verwijzingen naar religie dienen uit de wetboeken te verdwijnen. De vrijheid voor religie is inherent aan de vrijheid van meningsuiting en andere grondwetten. Er is geen enkele noodzaak om dit in de (grond)wet te benoemen.

5) Het afschaffen van religie is onzinnig. Iedereen is vrij te geloven wat hij zelf wil en mag zich met gelijkgestemden organiseren.Alvast een snelle eerste reactie om wat vaart te krijgen in de discussie. ;)

Goed van je om wat concrete punten te noemen.

Punt 5 lijkt me uitgemaakte zaak. Wie kan hiertegen zijn?

Punt 3 daarentegen rammelt mijns inziens.

Godsdienstlessen leiden niet tot verplicht geloof. Integendeel; als je het curriculum bekijkt in schoolgidsen van Godsdienst lessen dan zie je dat allerlei stromingen blijkbaar behandeld worden en dus geen leerling "bekeerd" wordt.

Een leerling kan overigens moeilijk zelf beslissen of hij een vak wil (blijven) volgen als hij of zij daar niet eerst kennis mee maakt.

Wel vind ik het een goede zaak als scholen naast Godsdienst lessen ook Filosofie als vak invoeren. Hetgeen op diverse plaatsen volgens mij al is gebeurd.

 

+1/-0

Maar dan kom je bij hetzelfde punt: Wie bepaalt wat wel of niet een "geldig" geloof is en wat er behandelt wordt? Moeten ook scientology, de mormonen of het spaghetti monster een plaats krijgen? En is er op een Katholieke school geen nadruk op het katholieke geloof denk je? Leerlingen kunnen prima beslissen of ze geinteresseerd zijn in godsdienst. Er zijn op het VWO massa's leerlingen die bijvoorbeeld geen Latijn volgen. Het is nu ook niet dat leerlingen geen idee hebben wat geloof is. Geloof speelt bijvoorbeeld ook een grote rol in de geschiedenis.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 25 september 2019 om 10:54:

Punt 3 daarentegen rammelt mijns inziens.

Godsdienstlessen leiden niet tot verplicht geloof. Integendeel; als je het curriculum bekijkt in schoolgidsen van Godsdienst lessen dan zie je dat allerlei stromingen blijkbaar behandeld worden en dus geen leerling "bekeerd" wordt.


Ik had niet gedacht dat het ooit zou gebeuren in deze topic, maar ik ben het met @VHTLsaw eens. De aanpak van @Klompje doet wonderen! :)

Wat mij betreft moet godsdienstonderwijs een verplicht onderdeel zijn van het lespakket op de middelbare school. De geschiedenis van de mensheid is niet te begrijpen zonder dat. Maar er is wél een voorwaarde: laat alle verschijningsvormen aan bod komen. Wat scholen nu doen is werken vanuit hun grondslag. Een kind hoort niet verteld te worden bij welke stroming hij hoort. Een kind is geen katholiek, protestants of moslim kind, een kind is gewoon een kind. Leer het kind over alles en laat het zelf ooit een afweging maken. Ik denk zelf overigens dat dat in de meeste gevallen zal leiden tot atheïsme.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

FlitsPhirips schreef op 25 september 2019 om 12:45:

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 25 september 2019 om 10:54:

Punt 3 daarentegen rammelt mijns inziens.

Godsdienstlessen leiden niet tot verplicht geloof. Integendeel; als je het curriculum bekijkt in schoolgidsen van Godsdienst lessen dan zie je dat allerlei stromingen blijkbaar behandeld worden en dus geen leerling "bekeerd" wordt.


Ik had niet gedacht dat het ooit zou gebeuren in deze topic, maar ik ben het met @VHTLsaw eens. De aanpak van @Klompje doet wonderen! :)

Wat mij betreft moet godsdienstonderwijs een verplicht onderdeel zijn van het lespakket op de middelbare school. De geschiedenis van de mensheid is niet te begrijpen zonder dat. Maar er is wél een voorwaarde: laat alle verschijningsvormen aan bod komen. Wat scholen nu doen is werken vanuit hun grondslag. Een kind hoort niet verteld te worden bij welke stroming hij hoort. Een kind is geen katholiek, protestants of moslim kind, een kind is gewoon een kind. Leer het kind over alles en laat het zelf ooit een afweging maken. Ik denk zelf overigens dat dat in de meeste gevallen zal leiden tot atheïsme.Wat een leuke wending. ;)
Ja, het is uiteraard noodzakelijk dat er onderwijs gegeven wordt over alle facetten in het leven. En daar hoort zingeving ook bij, vandaar dat ik denk dat naast godsdienst ook filosofie onderdeel moet zijn van het curriculum.
Of die keuze vrijwel automatisch leidt tot atheisme waag ik te betwijfelen.
Wij in Nederland zijn wel geseculariseerd maar verdiep je eens in andere volken of landen en je krijgt een heel ander beeld van wat de mensheid bezig houdt.

@Klompje; ja, hoor , je mag alles aan bod laten komen bij godsdienst onderwijs en in feite gebeurt dat ook al op de meeste scholen. (Salafistische daargelaten).
Wat keuze betreft; iets wat je niet kent kun je niet kiezen. En leerlingen kunnen pas kiezen als ze zaken kunnen overzien.Het puberbrein kan dat niet. Vandaar dat zelfs menig VWOer de plank misslaat en later betreurt geen Latijn (of Grieks) te hebben gevolgd.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 26 september 2019 om 12:09:

Wij in Nederland zijn wel geseculariseerd maar verdiep je eens in andere volken of landen en je krijgt een heel ander beeld van wat de mensheid bezig houdt.


Is die secularisatie een goede of een slechte zaak?

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

FlitsPhirips schreef op 26 september 2019 om 16:01:

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 26 september 2019 om 12:09:

Wij in Nederland zijn wel geseculariseerd maar verdiep je eens in andere volken of landen en je krijgt een heel ander beeld van wat de mensheid bezig houdt.


Is die secularisatie een goede of een slechte zaak?Die vraag is niet in eén of twee zinnen "zinnig" te beantwoorden.
Maar vooruit, om de discussie op gang te houden;

Een goede zaak voor menigeen die geleden heeft onder dwang vanuit zijn of haar geloofsgemeenschap.
Een slechte zaak voor hen die niet hebben begrepen hoeveel goeds er tot stand is gekomen door middel van hen die heb u naaste lief als levensinvulling zagen.

M.a.w. het is maar net hoe je wil kijken naar de voor- en nadelen van godsdienst en hoe je voorgeschiedenis in deze is.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 26 september 2019 om 20:39:

open/sluit de onderstaande quote:

FlitsPhirips schreef op 26 september 2019 om 16:01:

Is die secularisatie een goede of een slechte zaak?Die vraag is niet in eén of twee zinnen "zinnig" te beantwoorden.
Maar vooruit, om de discussie op gang te houden;

Een goede zaak voor menigeen die geleden heeft onder dwang vanuit zijn of haar geloofsgemeenschap.
Een slechte zaak voor hen die niet hebben begrepen hoeveel goeds er tot stand is gekomen door middel van hen die heb u naaste lief als levensinvulling zagen.

M.a.w. het is maar net hoe je wil kijken naar de voor- en nadelen van godsdienst en hoe je voorgeschiedenis in deze is.


Wat een vijandig antwoord! Met andere woorden mensen zoals ik die niet dankbaar genoeg zijn voor de kerk zouden wel in een samenleving geplaatst mogen worden onder het juk van de kerk. Het is alleen een beetje zielig voor de slachtoffers van de kerk uit het verleden.

Het spijt me, maar ik stelde echt een heel makkelijke vraag. Laat ik even net zo onvriendelijk terug doen. Wat had je gezegd als ik had gevraagd of nazisme een goede ontwikkeling zou zijn voor Nederland? Dat het wel vervelend zou zijn voor de j0den, maar dat het goed zou zijn om de jeugd wat discipline bij te brengen? Nee, het antwoord daarop is NEE, nazisme is een verrot systeem.

In een seculiere samenleving heeft niet één religie de macht. In de seculiere samenleving blijft de staat daar verre van en is deze neutraal, dan is religie een privézaak. Als je dat van die naastenliefde werkelijk zou menen zou je dit omarmen en ronduit JA GOED IDEE roepen. Je ongelovige of je moslim buurman zou gelijke rechten moeten hebben en niet hoeven zwichten onder het juk van jouw geloof.

 

+1/-0

Nog een wat late reactie: ik vind het heel goed en bemoedigend dat op een forum als dit (van een voetbalclub) een dergelijke discussie gevoerd wordt en kan worden. Goed opgezet en beargumenteerd door de Aalstenaar. Mijn menig is deze: religies zijn er wijd verspreid en tamelijk en in vele soorten. Kennelijk een typisch menselijk verschijnsel. Ze hadden en hebben wellicht een functie en soms positieve, soms negatieve gevolgen. Net als veel andere collectieve en idealistische bewegingen. Het heeft geen zin om religies te vergelijken met wetenschap en andersom. Immers het gaat in het ene geval om geloof en in het andere om waarheidsvinding (wetenschap). Geloven betekent nu juist dat je iets voor waar wil aannemen zonder dat daar waarneembaar bewijs voor is. Wetenschappelijke waarheidsvinding stelt juist dat iets pas waar is (of waar genoemd mag worden) als het door mensen is waar te nemen en dan ook nog door meerdere mensen op meerdere plaatsten en tijdsperiodes. Vanuit dat oogpunt gezien is geloof letterlijk onzinnig. In die zin is bevreemdend dat we (terecht) heel kritisch zijn op onze scholen, onderzoekers en de wetenschap omdat we niet willen dat er onwaarheden voor waar door gaan, en tegelijkertijd het vanzelfsprekend vinden en zelfs subsidiëren dat onze kinderen op school deze onwaarheden als waarheid wordt bijgebracht.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

FlitsPhirips schreef op 27 september 2019 om 08:41:

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 26 september 2019 om 20:39:

open/sluit de onderstaande quote:

FlitsPhirips schreef op 26 september 2019 om 16:01:

Is die secularisatie een goede of een slechte zaak?Die vraag is niet in eén of twee zinnen "zinnig" te beantwoorden.
Maar vooruit, om de discussie op gang te houden;

Een goede zaak voor menigeen die geleden heeft onder dwang vanuit zijn of haar geloofsgemeenschap.
Een slechte zaak voor hen die niet hebben begrepen hoeveel goeds er tot stand is gekomen door middel van hen die heb u naaste lief als levensinvulling zagen.

M.a.w. het is maar net hoe je wil kijken naar de voor- en nadelen van godsdienst en hoe je voorgeschiedenis in deze is.


Wat een vijandig antwoord! Met andere woorden mensen zoals ik die niet dankbaar genoeg zijn voor de kerk zouden wel in een samenleving geplaatst mogen worden onder het juk van de kerk. Het is alleen een beetje zielig voor de slachtoffers van de kerk uit het verleden.

Het spijt me, maar ik stelde echt een heel makkelijke vraag. Laat ik even net zo onvriendelijk terug doen. Wat had je gezegd als ik had gevraagd of nazisme een goede ontwikkeling zou zijn voor Nederland? Dat het wel vervelend zou zijn voor de j0den, maar dat het goed zou zijn om de jeugd wat discipline bij te brengen? Nee, het antwoord daarop is NEE, nazisme is een verrot systeem.

In een seculiere samenleving heeft niet één religie de macht. In de seculiere samenleving blijft de staat daar verre van en is deze neutraal, dan is religie een privézaak. Als je dat van die naastenliefde werkelijk zou menen zou je dit omarmen en ronduit JA GOED IDEE roepen. Je ongelovige of je moslim buurman zou gelijke rechten moeten hebben en niet hoeven zwichten onder het juk van jouw geloof.Hoezo een vijandig antwoord?

Ik heb geen moment jou in gedachten gehad bij het bedenken van mijn antwoord op jouw concrete - verre van gemakkelijke - vraag over secularisatie.
Ik heb alleen aangegeven dat er geen eenduidig antwoord op jouw vraag bestaat.

Je vergelijking met nazi's doet de nuance in een discussie geen goed.

En je opmerking dat iemand zou moeten zwichten onder het juk van mijn geloof is compleet onzinnig. Je weet niet eens wat ik geloof dus waar slaat zo'n opmerking op?

Wel proef ik bij je inmiddels een vijandige houding t.o.v. de kerk. Begin eens met onderscheid te maken tussen kerk en geloof. Anders weet ik niet of we dezelfde definitie van secularisatie voor ogen hebben. En dan komen we nergens.

@ De Analist; ik ben niet zo voor termen als waarheid en onwaarheid. Niet bij geloof en ook niet bij wetenschap. Die laatste is namelijk ook niet zaligmakend.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 27 september 2019 om 11:27:

Hoezo een vijandig antwoord?

Ik heb geen moment jou in gedachten gehad bij het bedenken van mijn antwoord


Dan mag je mij vertellen wat je wél bedoelde toen je zei dat de secularisatie niet goed was voor mensen die "niet hebben begrepen hoeveel goeds er tot stand is gekomen".
open/sluit de onderstaande quote:

En je opmerking dat iemand zou moeten zwichten onder het juk van mijn geloof is compleet onzinnig. Je weet niet eens wat ik geloof dus waar slaat zo'n opmerking op?


Als je geen seculiere samenleving wil, is dat de consequentie. Wat jouw geloof ook is. We weten dat je jezelf christen noemt. Verder weiger je het uit te werken.
open/sluit de onderstaande quote:

Anders weet ik niet of we dezelfde definitie van secularisatie voor ogen hebben.


Ik heb in de afgelopen posting nog een aardige definitie gegeven. Wat is daaraan onduidelijk?

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

FlitsPhirips schreef op 27 september 2019 om 14:16:

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 27 september 2019 om 11:27:

Hoezo een vijandig antwoord?

Ik heb geen moment jou in gedachten gehad bij het bedenken van mijn antwoord


Dan mag je mij vertellen wat je wél bedoelde toen je zei dat de secularisatie niet goed was voor mensen die "niet hebben begrepen hoeveel goeds er tot stand is gekomen".
open/sluit de onderstaande quote:

En je opmerking dat iemand zou moeten zwichten onder het juk van mijn geloof is compleet onzinnig. Je weet niet eens wat ik geloof dus waar slaat zo'n opmerking op?


Als je geen seculiere samenleving wil, is dat de consequentie. Wat jouw geloof ook is. We weten dat je jezelf christen noemt. Verder weiger je het uit te werken.
open/sluit de onderstaande quote:

Anders weet ik niet of we dezelfde definitie van secularisatie voor ogen hebben.


Ik heb in de afgelopen posting nog een aardige definitie gegeven. Wat is daaraan onduidelijk?Daar bedoel ik precies wat ik zeg; er zijn mensen die alleen maar aan misbruik en negatieve zaken denken als ze het woord geloof of kerk horen. Voor hen is het slecht dat ze - vanwege secularisatie - geen kennis (willen of kunnen ) nemen van al het goeds door de eeuwen heen tot stand gebracht op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs, ziekenzorg etcetera.
Dit tegenover hen die geloof als dwang hebben ervaren, voor wie secularisatie zeker opluchting kan brengen.

Wederom c.q. nog steeds is niet duidelijk wat jij onder seculier verstaat. Een nieuwe beeldenstorm, taboe op het woord geloof of wat dan ook?

Waarom je zo fanatiek tegen mijn opmerkingen te keer blijft gaan begrijp ik ook niet. Wat is er mis met mijn motto "leven en laten leven", een vrije vertaling van "heb uw naaste lief gelijk u zelf" ?

 

+1/-0

Het is moeilijk communiceren op deze manier, @VHTLsaw. Als jij achter een seculiere samenleving een beeldenstorm of taboe op het woord geloof vermoedt, dan begrijp ik het onbegrip aan jouw kant. Ik heb niets gezegd wat daar ook maar op lijkt. Nogmaals, in een seculiere samenleving is er geen overheersende godsdienst. Geen godsdienst die door de staat wordt bevorderd boven de andere. Geloof is een privézaak. Het ideaal is wat mij betreft het laïcité model.

open/sluit de onderstaande quote:

Waarom je zo fanatiek tegen mijn opmerkingen te keer blijft gaan begrijp ik ook niet.


Ik heb eens even gegooglet en ik heb een vermoeden waar de spraakverwarring vandaan komt. Ik ging ervanuit dat je het woord secularisme gebruikte in de gangbare betekenis. Blijkbaar betekent het ook zoiets als onteigening van het bezit van de kerk. Is dat jouw definitie? Dan hebben we het over totaal verschillende dingen gehad en dat verklaart dan de spraakverwarring. Maar ik snap dan jouw originele zin nog steeds niet. Graag een toelichting.

 

+1/-0

Je zegt toch, FlitsPhirips, dat we van religie af moeten. Een duidelijk standpunt anti godsdienst vind ik.
In Nederland hebben we geen overheersende godsdienst die door de staat wordt bevorderd boven andere dacht ik.
En ja, geloof is een prive zaak, dat vind ik ook.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 27 september 2019 om 16:38:

Je zegt toch, FlitsPhirips, dat we van religie af moeten. Een duidelijk standpunt anti godsdienst vind ik.


Je verwart me met iemand anders. Ik vind wel dat religie een toontje lager moet zingen. Ook in Nederland.
open/sluit de onderstaande quote:

In Nederland hebben we geen overheersende godsdienst die door de staat wordt bevorderd boven andere dacht ik.
En ja, geloof is een prive zaak, dat vind ik ook.


In Nederland wordt religie van allerlei kanten gesubsidieerd en gestimuleerd door de overheid. Het rijtje punten van @Klompje is in Nederland nog lang niet gerealiseerd.

Dus, vinden we jou achter ons als we de bijzondere positie van religie in het onderwijs en in de wet in het algemeen willen afschaffen?

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

FlitsPhirips schreef op 27 september 2019 om 17:06:

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 27 september 2019 om 16:38:

Je zegt toch, FlitsPhirips, dat we van religie af moeten. Een duidelijk standpunt anti godsdienst vind ik.


Je verwart me met iemand anders. Ik vind wel dat religie een toontje lager moet zingen. Ook in Nederland.
open/sluit de onderstaande quote:

In Nederland hebben we geen overheersende godsdienst die door de staat wordt bevorderd boven andere dacht ik.
En ja, geloof is een prive zaak, dat vind ik ook.


In Nederland wordt religie van allerlei kanten gesubsidieerd en gestimuleerd door de overheid. Het rijtje punten van @Klompje is in Nederland nog lang niet gerealiseerd.

Dus, vinden we jou achter ons als we de bijzondere positie van religie in het onderwijs en in de wet in het algemeen willen afschaffen?Die vraag heb ik al beantwoord. Godsdienst en Filosofie vind ik vakken die op een school thuis horen.

En wat wil jij precies gerealiseerd zien van de punten van Klompje?
En hoe moet "religie" een toontje lager zingen volgens jou?

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

VHTLsaw schreef op 27 september 2019 om 21:46:

Die vraag heb ik al beantwoord. Godsdienst en Filosofie vind ik vakken die op een school thuis horen.


Je hebt die vraag helemaal niet beantwoord. De vraag is een principiële, namelijk of we de bijzondere positie van religie in het onderwijs en in de wet in het algemeen willen afschaffen. Dat is een heel andere vraag dan de vraag of je kinderen moet leren over godsdienst.

In Nederland betaalt de overheid voor godsdienstles. Zoals jij overal doet in deze topic, praat jij graag over de gevallen waarin dat niet zoveel voorstelt, waarin er geen sprake is van bekering maar van informatieverschaffing. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Maar jij weet ook dat daar geen verplichting toe bestaat vanuit de overheid en dat het op sommige scholen anders wordt geïnterpreteerd.

Ik heb zelf op een katholieke school gezeten in Eindhoven. De betreffende school deed zijn best om het op een moderne manier vorm te geven en dat ging redelijk, ook al had de betreffende oud-pastoor die ze voor de klas hadden gezet weinig kaas gegeten van de andere religies en al helemaal niet van humanisme. Maar dat verder geheel terzijde. De intentie van de school was goed, de uitvoering een vijfje.

We hebben afgelopen maand nog gezien waar godsdienstonderwijs in Nederland ook toe kan leiden. Het lespakket "Help! Ik word volwassen" dat op 44 islamitische basisscholen gebruikt wordt staat dat meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken en "geen kleding van ongelovigen" mogen dragen. ****seksualiteit wordt verafschuwd door Allah. Geslachtsverandering is niet toegestaan.

Uit het artikel: "De inspectie kijkt bij lesmateriaal altijd hoe dat in de context toegepast wordt. Deze voorbeelden geven op zich zelf staand geen aanleiding om te veronderstellen dat er wettelijke grenzen worden overschreden", zegt de Onderwijsinspectie.

Uiteraard is deze gekkigheid niet beperkt tot de islam. Eens in de zoveel tijd komt er een christelijke basisschool langs die een leraar ontslaat vanwege zijn/haar openlijke ****seksualiteit. Kan je nagaan wat er op die scholen wordt onderwezen.

We weten ondertussen dat wat jou betreft de godsdienstlessen een andere invulling zouden mogen krijgen, @VHTLsaw, maar het gaat hier om het principe. Moeten we hier niet van af, moet de overheid niet stoppen om deze lessen te betalen? Je mag hier ronduit JA op zeggen en godsdienstonderwijs onderbrengen bij de lessen geschiedenis. Filosofie lijkt me een uitstekende uitbreiding op het lespakket, overigens.
open/sluit de onderstaande quote:

En wat wil jij precies gerealiseerd zien van de punten van Klompje?
En hoe moet "religie" een toontje lager zingen volgens jou?


Hierboven één van de punten. Ik ga graag door naar een volgende zodra jij antwoord hebt gegeven.

 

+2/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Klompje schreef op 25 september 2019 om 09:36:

5) Het afschaffen van religie is onzinnig. Iedereen is vrij te geloven wat hij zelf wil en mag zich met gelijkgestemden organiseren.


Uiteraard. Gedachtenpolitie is iets voor religies. Ik ben nog nooit een atheïst tegengekomen die wil bepalen wat anderen denken. Ik heb de topictitel hier prikkelend neergezet naar analogie van het roken. Ik zou roken ook niet willen verbieden, maar vind wel dat we ervan af moeten. De overheid voert daar een actief ontmoedigingsbeleid. Met religie zijn we daar nog lang niet. Religie geniet nog allerlei privileges vanuit het verleden toen we met zijn allen nog niet beter wisten en daar moeten we eerst maar eens van af.

 

+1/-0

@FlitsPhirips;

Met jou verontrust me de idiote gang van zaken op de door jou aangehaalde islamitische en christelijke scholen. Daar zou beter toezicht op moeten worden gehouden en tegen opgetreden moeten worden.
Maar kom daarom maar eens hier in dit land. Controle ho maar.

Godsdienst bij Geschiedenis voegen is een grap neem ik aan?
En wist je dat Filosofie een lange geschiedenis kent waarin het vak gelijk was aan Theologie?

@Aalstenaar; Volgens mij barst het van de voorbeelden van atheisten die wilden/willen bepalen wat anderen denken.
Niet alleen in de geschiedenis van de mensheid waar naast religieuze oorlogen ook veel oorlogen alleen om macht en geld zijn gevoerd.
Maar wat dacht je van leven anno nu in China, Hong Kong en ga zo maar door?
Wie bepaalt daar wat de mensen mogen denken?

 

+1/-0

Deze normale topic is open en bestaat uit 20 pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 17 18 19 20

PSV Forum » Maatschappelijke discussies » Waarom we van religie af moeten