Transparent
Inloggen
Sluiten

PSV Forum » Maatschappelijke discussies » Corona

Deze normale topic is open en bestaat uit 157 pagina's: 1 2 3 4 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 153 154 155 156 157

Israel is Pfizer land

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Nikiforov 3 schreef op 08 november 2021 om 14:57:

open/sluit de onderstaande quote:

Klompje schreef op 08 november 2021 om 08:56:

Mooi zo. Portugal bewijst dat dat de manier is.

Nu nog de ziekenfonds premies omhoog voor de niet gevaccineerden.Zweden bewijst dat deze stelling totale onzin is.

Maar laten we jouw gedachtegang volgen.
Iedereen die met bijwerkingen door het vaccin in het ziekenhuis komt dan ook maar zelf betalen of premie omhoog. Als je er immers bewust voor kiest om experimentele rotzooi in je lijf te spuiten moet je zelf de consequenties dragen.

Daar kun je dan niet op tegen zijn.Het feit dat je plusjes krijgt op deze stelling, geeft in mijn ogen prachtig weer hoe verziekt de discussie inmiddels is.

Er wordt niet meer gediscussieerd over COVID, er worden zaken bijgehaald die hier helemaal niks mee te maken hebben. In dit licht gezien zou ik ervoor pleiten dat mensen die risico nemen (zoals rokers) mínder premie hoeven te betalen. De kans is namelijk aannemelijk dat ze eerder dood gaan. En hoe eerder je dood gaat, hoe minder zorg je nodig gaat hebben, hoe goedkoper je bent.

Wat we uit het oog verliezen, is dat we het in onze maatschappij, en zeker in het drukbevolkte Nederland, samen moeten doen. Dat betekent geven en nemen, elkaar in zijn waarde laten en je af en toe schikken naar iets wat je misschien niet zint.

Je kan geen onvoorwaardelijke toegang tot het maatschappelijke leven eisen, als die onvoorwaardelijke toegang als direct gevolg heeft dat de zorg ontwricht raakt. Er wordt nu al té veel gevraagd van de medewerkers in de zorg. De groep ouderen en kwetsbaren is in Nederland blijkbaar te groot en wordt te vaak nog besmet. Ondanks de hoop en de (valse) belofte dat een hoge vaccinatiegraad dit zou voorkomen. Waarschijnlijk was de wens hier de vader van de gedachte, en zijn we (wederom) achterhaald door de realiteit.

De enige manier waarop de maatschappij volledig open zou kunnen, is als we afspreken dat we dan de corona-patiënten maar gewoon laten creperen. Alleen als we ze niet opnemen, kan de zorg toegankelijk blijven voor andere hulpbehoevenden en kan de zorgsector hun werk uitvoeren. Ik neem aan dat iedereen wel in ziet dat dit de minst menselijke optie is die überhaupt geopperd kan worden.

Er zijn een aantal dingen die we als mens kunnen doen om invloed uit te oefenen op de situatie. Dat begint bij de basisregels. Nies niemand in zijn gezicht, en schud ook geen handen. Ga niet op pad als je klachten hebt. Houd afstand als dat mogelijk is. Maar ook: neem een vaccin! Elke prik verkleint én de kans op een ziekenhuisopname én de kans op verspreiding van het virus neemt verder af. En natuurlijk is het een vrije keuze, maar zoals gememoreerd zijn er veel mensen opeens heel principieel, terwijl ze op andere gebieden allerlei keuzes maken die veel gevaarlijker zijn voor zichzelf.

Dus doe gewoon niet zo moeilijk. Draag je steentje bij aan de volksgezondheid van de gehele samenleving door een prik te nemen. Dat is de enige actie die de kans ook voor jezelf écht vergroot dat we weer gewoon verder kunnen met ons leven.

Want zolang de zorg onder druk blijft staan, zal dat niet 1-2-3 gebeuren. En dat is ook 100% terecht, vanuit menselijk oogpunt gezien. De vraag is of je dan 100% van de bevolking weinig impactvolle maatregelen gaat opleggen (mondkapjes), of je maatregelen gaat nemen die enorme economische impact hebben (lockdown) of dat je toch gaat kijken of je met gerichte maatregelen tegen een (steeds kleiner wordende) groep misschien ook voldoende effect gaat hebben.

Ondanks dat ik, vanuit het principe van keuzevrijheid, absoluut begrip heb voor de weerstand tegen het onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, snap ik ook heel goed dat de maatregelen steeds meer gericht zijn en gaan worden op die groep ongevaccineerden. Enerzijds als extra stimulans om ze toch hun steentje te laten bijdragen voor de samenleving, anderzijds omdat ze aantoonbaar een groter aandeel hebben in de verspreiding van het virus en de bezetting in de zorg.

 

+8/-2

@Bas

Die stelling was dan ook slecht een cynische reactie op de post van Klompje die naar mijn mening net zo absurd is.

Ergens snap ik jouw post wel omdat jij nog gelooft in de goede intenties van de overheid en de maatschappelijke verbondenheid. Dat stadium ben ik inmiddels echt voorbij. De overheid stelt zich meer en meer op als totalitaire staat en vijand van het volk (Pappa Bruls en De Jonge zijn de grootste exponenten) en getuige de heksenjacht op niet gevaccineerden kunnen ze met die maatschappelijke verbondenheid ook mijn rug op.

Jij zegt in je post enerzijds dat de belofte van vrijheid bij hoge vaccinatiegraad een valse belofte was. Anderzijds moeten we maar even die prik gaan halen.
Geloof je nu werkelijk dat we met een vaccinatiegraad van 95% of zelfs 100% uit de shit zijn? De Jonge heeft het nu al over maatregelen na februari. Zet dat eens tegenover de belofte van 'alles open op 1 november jl' die eind september werd gedaan. Dat heeft helemaal niets meer te maken met verkeerde inschattingen. We zijn keihard voorgelogen OF al die zogenaamd experts zijn van kleuterschoolniveau.
Degenen die voor hun 'dansen met Janssen' prik gingen kunnen de wintersport naar Oostenrijk alweer op hun buik schrijven tenzij...

We zitten als maatschappij in een enorme donkere tunnel waarvan we inmiddels zijn gaan geloven dat Covid het probleem is terwijl het uiteindelijk een gevolg is van hele andere problemen nl:
- een verouderde, ongezonde bevolking
- een totaal uitgekleed zorgsysteem
- politieke incompetentie, onwil of corruptie
- incompetentie, onwil of corruptie bij de zogenaamde experts
- totale overlevering aan Big Tech en Big Pharma
En dan heb ik het nog niet over hieraan verbonden problemen van een financieel systeem wat op klappen.

Ik heb uit maatschappelijk oogpunt begrip voor de noodzaak om de zorg te ontlasten omdat iedereen recht heeft op de noodzakelijke zorg. En daarom blijf ik stellen dat het complete waanzin (en dus onwil is) om in anderhalf jaar lang helemaal niets te doen aan die zorg waar 'het' blijkbaar allemaal voor doen. Luister eens naar deze podcast met iemand die met zijn poten in de klei staat. Dat is een heel ander verhaal dan wat De Jonge, Gommers en Kuipers verkondigen.
https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/52075/11-op-zn-kop-met-prof-dr-armand-girbeslink

Als ik voor die zorg (weer) niet naar restaurant, café, voetbal of wat dan ook kan vind ik het allemaal best. Maar ik ga pertinent geen prik nemen voor een virus wat voor mij nauwelijks risico met zich meebrengt laat staan dat ik die wanstaltige QR-code ga legitimeren. Daar mag iedereen zijn mening over hebben maar het interesseert me echt niet meer. Als we echt serieus denken dat vingertje wijzen naar kerngezonde mensen en hen de toegang tot de sportschool ontzeggen ons een steek verder gaat helpen dan zitten we echt in een ernstige psychose.

 

+7/-4

Er is door het kabinet nooit beloofd dat op 1 november alles open zou gaan. Je leest voor de verandering weer eens alleen wat je wil lezen

 

+5/-4

For the record: ook ik denk niet dat 100% vaccinatie ons uit de shit helpt. Wel dat de shit een heel stuk verder van de fan zit.

Eerder doodgaan is inderdaad een goed argument tegen verhoogde premies...

 

+2/-1

@Nikiforov

Dat het een cynische reactie was, snap ik. Dat de stelling van klompje provocatief was, was ook duidelijk. Maar ik verbaasde me over het feit dat er plusjes gegeven worden voor zulke uitersten die inderdaad meer cynisch dan serieus bedoeld zijn. Dat laat in mijn ogen zien dat het niet meer over de inhoud gaat.

Jij beschouwt in jouw reactie op mijn post ook weer een veel breder spectrum, namelijk het feit dat niet COVID het probleem is maar een hele rits andere problemen. Ik zeg ook niet dat je met die punten ongelijk hebt, net als dat ik ook niet kan ontkennen dat het hoge percentage obese mensen in de Westerse wereld bijv. meer dodelijke slachtoffers eist dan COVID.

Ik ben echter van mening dat daar nu de discussie niet over gaat. Het klinkt een beetje alsof je uit protest geen vaccin neemt, omdat de zorg eerst is uitgekleed en er nu geen aantoonbare stappen worden gezet om die capaciteit weer te vergroten. Dat je op die manier de kans op een (spoedige) goede afloop van deze crisis (bewust) verkleint, doet blijkbaar niks met je. Ik heb het vaccin ook niet genomen omdat ik zo bang was dat ik aan COVID zou komen te overlijden. Ik heb het vaccin genomen om de kans te verkleinen dat ik een schakeltje word in een keten van besmettingen. En als mooie bonus ben ik beter beschermd tegen COVID, want een verder kerngezonde vriend van 40 heeft wekenlang platgelegen door deze voor velen onschuldige ziekte.

Vooralsnog lijkt iedereen in de politiek en in de zorg bezig met het blussen van brandhaardjes. Helaas is de waarheid dat we steeds heel snel weer worden ingehaald door de realiteit. Ik geloof oprecht dat iemand De Jonge en Rutte heeft voorgehouden dat het in bepaalde scenario's niet onrealistisch was om te denken dat je per 1 november weer helemaal zonder maatregelen zou kunnen. Soms komen bepaalde verwachtingen of scenario's echter niet uit. Ik heb echter niet het idee dat iemand van de beleidsmakers of het OMT precies weet hoe dit verder gaat verlopen. Misschien zijn er ook wel (veel) pessimistischer scenario's. En ik kan me voorstellen dat dan besloten wordt om die niet uitgebreid te benoemen in de media, omdat hoop iets is wat veel mensen op de been houdt.

Ík hoop ondertussen dat er ook mensen bezig zijn met het ontwikkelen van een visie hoe Nederland in toekomstige situaties zichzelf beter kan verweren tegen een situatie als deze. Maar datzelfde hoop ik over de klimaatproblematiek. Over de bevolkingsgroei en bijbehorende krapte op de woningmarkt. We hebben nu 'even' een medische crisis, maar er zijn zoveel gebieden waar visie en lange termijn plannen belangrijk zijn. En hoe langer de aandacht uit gaat naar een crisis, hoe minder aandacht er naar andere gebieden gaat en hoe groter de kans wordt dat ook daar een keer een acuut problemen gaat ontstaan.

 

+6/-2

Bas,

Denk je niet dat het echte onderliggende probleem een gebrek aan zorgcapaciteit is? Het enige dat er gebeurt is het verwijten van groepen personen en het trachten bij te sturen van gedrag door beperkende maatregelen die veel te laat genomen worden. Het resultaat is keer op keer achter de feiten aanhollen met als gevolg dat de zorg weer wordt verzopen.

Als je de zorgcapaciteit in Nederland vergelijkt met omliggende landen dan ligt het aantal ziekenhuisbedden gewoon veel te laag. Maar daar door je Dhr. De Jon

 

+2/-1

open/sluit de onderstaande quote:

Klompje schreef op 08 november 2021 om 16:33:

Hier in Belgie krijg je korting op je levensverzekering als je niet rookt. Volgens mij was dat vroeger in Nederland ook zo voor ziektekostenverzekeringen. Dus ja, voor roken zou dat voor mij ook mogen, hoewel dat veel moeilijker te controleren is. Je door rood lopen opmerking slaat nergens op, het gaat om het vooraf inschatten van risico's. Er is geen door rood loop pasje.Hoezo heeft door rood lopen of rijden niet te maken met het vooraf inschatten van risico's? Ik zie regelmatig fietsers append, oordoppen in, handen los van het stuur, zonder op- of omkijken gewoon door rood rijden bij een drukke kruising. Volgens mij kan je redelijk makkelijk uittekenen dat dat een verkeerd gaat. Het rode licht is in dat geval het "pasje".

Iedereen betaalt vanuit zijn ziektekosten mee aan die malloot. Ook maar niet meer doen dan?

Je kunt uiteraard ook kiezen voor het Chinese model waar middels gezichtsherkenning een aantal keer door rood lopen een aantekening betekent in je sociale dossier.

Jij geeft nu de schuld van de maatregelen aan ongevaccineerden, terwijl je beter de overheid kan aankijken waarom de IC capaciteit zo laag is. Als we wat meer bedjes hadden geregeld in de tussentijd dan was er volgens mij nu helemaal geen discussie geweest en kon alles gewoon open. Nu is er paniek voor 300 nogwat mensen op de IC.
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/intensive-care-opnameslink

Hele land op zijn kop om 319 mensen die op de IC liggen met covid19.

 

+3/-1

Ik word een beetje simpel van 'had wat meer bedjes geregeld'.
En wie gaat er aan die bedden staan? Gaan de mensen op de IC's zichzelf omdraaien?
Er is geen blik met IC medewerkers die je even open kan trekken.

Dat er geen genoeg IC bedden zijn is een groot probleem door toedoen van de bezuinigingen. Daar hebben we alleen nu even niets aan want in 1.5 jaar kun je niet ineens een hoop verpleegkundigen klaarstomen om daar te gaan staan.
Schrijnender is dat er zelfs IC medewerkers gestopt zijn, dus we hebben nu zelfs minder handen aan bedden dan in de vorige golf.

Gister ook bij Jinek. Van Haga zat er en toen hem werd gevraagd wat we NU moeten doen om te voorkomen dat er een lockdown komt, maar dat de zorg het aan kan, kwam die niet verder dan: mensen met een snotneus of met corona moeten thuisblijven.

Tsja.......

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 9 november 2021, 17:33:48.

 

+4/-1

open/sluit de onderstaande quote:

Remigio schreef op 09 november 2021 om 17:15:

open/sluit de onderstaande quote:

Klompje schreef op 08 november 2021 om 16:33:

Hier in Belgie krijg je korting op je levensverzekering als je niet rookt. Volgens mij was dat vroeger in Nederland ook zo voor ziektekostenverzekeringen. Dus ja, voor roken zou dat voor mij ook mogen, hoewel dat veel moeilijker te controleren is. Je door rood lopen opmerking slaat nergens op, het gaat om het vooraf inschatten van risico's. Er is geen door rood loop pasje.Hoezo heeft door rood lopen of rijden niet te maken met het vooraf inschatten van risico's? Ik zie regelmatig fietsers append, oordoppen in, handen los van het stuur, zonder op- of omkijken gewoon door rood rijden bij een drukke kruising. Volgens mij kan je redelijk makkelijk uittekenen dat dat een verkeerd gaat. Het rode licht is in dat geval het "pasje".

Iedereen betaalt vanuit zijn ziektekosten mee aan die malloot. Ook maar niet meer doen dan?

Je kunt uiteraard ook kiezen voor het Chinese model waar middels gezichtsherkenning een aantal keer door rood lopen een aantekening betekent in je sociale dossier.

Jij geeft nu de schuld van de maatregelen aan ongevaccineerden, terwijl je beter de overheid kan aankijken waarom de IC capaciteit zo laag is. Als we wat meer bedjes hadden geregeld in de tussentijd dan was er volgens mij nu helemaal geen discussie geweest en kon alles gewoon open. Nu is er paniek voor 300 nogwat mensen op de IC.
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/intensive-care-opnameslink

Hele land op zijn kop om 319 mensen die op de IC liggen met covid19.Het een sluit het ander niet uit, natuurlijk is de IC capaciteit te laag.
Verder moet je me echt eens uitleggen hoe een verzekeraar de premie kan verhogen voor doorroodlopers. Daar is echt geen pasje voor en er is ook geen gezichtsherkenningssoftware in de verkeerslichten. Dus dat chinese model -waar ik geen voorstander van ben- is ook niet voor vandaag of morgen.

Het werkt ook zo niet: De verzekeraar zou theoretisch de premie verlagen als je kunt aantonen dat je minder risico loopt. Dus als je een geldig vaccinbewijs kunt tonen. Als je dat niet wil doen betaal je meer. Risico inschatting is de core business van verzekeraars. Simpelweg: Je kunt wel aantonen dat je gevaccineerd bent maar je kunt niet aantonen dat je nooit door het rood zult lopen.

 

+2/-1

open/sluit de onderstaande quote:

Ehv040 schreef op 09 november 2021 om 17:27:

Ik word een beetje simpel van 'had wat meer bedjes geregeld'.
En wie gaat er aan die bedden staan? Gaan de mensen op de IC's zichzelf omdraaien?
Er is geen blik met IC medewerkers die je even open kan trekken.

Dat er geen genoeg IC bedden zijn is een groot probleem door toedoen van de bezuinigingen. Daar hebben we alleen nu even niets aan want in 1.5 jaar kun je niet ineens een hoop verpleegkundigen klaarstomen om daar te gaan staan.
Schrijnender is dat er zelfs IC medewerkers gestopt zijn, dus we hebben nu zelfs minder handen aan bedden dan in de vorige golf.

Gister ook bij Jinek. Van Haga zat er en toen hem werd gevraagd wat we NU moeten doen om te voorkomen dat er een lockdown komt, maar dat de zorg het aan kan, kwam die niet verder dan: mensen met een snotneus of met corona moeten thuisblijven.

Tsja.......Eens, ik heb die aflevering gisteren ook deels gekeken. Het helpt ook niet om mensen te lokken naar deze IC rollen met een bonusje van een tientje per week (daar kwam volgens mij de bonus op neer als je het even doorrekent voor medewerkers in de zorg). Ik zou dat bedrag een belediging vinden en niet eens aannemen, maar dat terzijde.

Als ze nu het geld van de BOA's hadden besteed om die mensen fors meer te kunnen betalen dan nu het geval is, maak je de rol aantrekkelijker. De kosten daarvan vallen in het niet bij de miljarden die over de balk worden gegooid voor coronasteun aan bedrijven als KLM etc. En anders betaalt het volk een tientje meer zorgpremie de neus, big deal. Die mensen moeten gewoon goed betaald worden, daar begint het mee.

Van Haga heeft wel gelijk dat er genoeg mensen met klachten rondlopen en niet thuis blijven. Dat is helaas het domme aan de mens en dat gaat helaas niet opgelost worden.

 

+2/-1

Die verpleegkundigen hadden er natuurlijk ´gewoon´ kunnen zijn als er 1,5 jaar geleden serieus was doorgepakt. Door die kaalslag in de zorg zijn er de afgelopen jaren duizenden mensen uitgestroomd met een opleiding en ervaring. Die had je met een juiste aanpak nu aan het bed staan. Ik ben ervan overtuigd dat mensen als bv. Levi en Girbes dat voor elkaar hadden gekregen als je hen een mandaat en budget had gegeven. Hetzelfde geldt voor de aparte Covid-ziekenhuizen.
In plaats daarvan zijn kabinet en OMT na de eerste golf vorig voorjaar op hun luie krent gaan zitten terwijl ze gaan al wisten dat de najaarsgolf eraan kwam en omdat vaccinatie als enige en ultieme oplossing werd beschouwd. De periode na afgelopen winter was een exacte herhaling van zetten. Ze gaan van blunder naar mislukking en van leugen naar halve waarheid.

Dan vind ik het bijna surrealistisch hoe Van Haga gisteren door het D66 panel wordt geroosterd. Die Van der Voort zit er dan wel als Hoofd IC maar is ondertussen ook D66 Senator en zit daar met een half politieke pet op. Je kunt van alles vinden van de aanpak die Van Haga voorstaat maar hij heeft tenminste al geruime tijd een vrij consistente verhaal (moge duidelijk zijn dat dit ook mijn lijn is).
Ik ben ervan overtuigd dat dit uiteindelijk de enige oplossing is maar door het epische falen van het kabinet schieten we daar op korte termijn niets mee op.

De huidige situatie is in alle opzichten (politiek, maatschappelijk, zorg, economisch) een ultiem giftige cocktail die de komende maanden tot een berg ellende gaat leiden.
- de werking van de vaccins valt helaas tegen. Daarmee is er ook geen enkele reële onderbouwing voor die QR-codes. Als de vaccins al niet voldoende beschermen hoe kun je dat dan van een vaccinatiepaspoort verwachten;
- draagvlak voor het beleid is er nauwelijks meer: gevaccineerden willen hun vrijheid niet meer inleveren en zien dat zij straks ook semi-verplicht worden tot een booster. Niet gevaccineerden zijn al helemaal klaar met deze heksenjacht. Kloof tussen de groepen word door politiek en media verder aangewakkerd met veel maatschappelijke schade als resultaat;
- lockdowns met meer repressie gaan ook niet werken. Dan 'verdwijnen' we weer massaal in de eigen huizen met feestjes, etentje waarvan we weten dat de besmettingskans daar het grootst is. Maar wie interesseert dat straks nog daadwerkelijk?
- gezondheidsschade van een nieuwe coronawinter en lockdown is straks niet meer te overzien. Uitgestelde zorg maar ook de psychologische ellende voor met name jongeren.
- economische schade loopt ook verder op met miljardentekorten, ongelimiteerde geldcreatie en mega-inflatie tot gevolg.

De komende weken zullen we vermoedelijk doorgaan op de ingezette weg. Nog bredere inzet van die QR-pas, verdere heksenjacht op niet gevaccineerden, invoering 2G, herinvoering 1,5 meter en eerste lockdownachtige maatregelen (evenementenverbod is niet ver weg vermoed ik). Ook dat zal wederom niet tot het gewenste resultaat leiden en dan komen ze op een kruispunt waarop ze moeten toegeven dat het beleid wederom faalt. Uiteindelijk kun je dan twee richtingen op. De liberale 'Zweden' route of de totalitaire 'Australie' route. Gezien de EU-brede ontwikkelingen vrees ik voor het laatste en dan is het einde pas echt goed zoek.

 

+4/-2

Onbegrijpelijk dat een aantal landen al lang en breed begonnen is met de boosterprik voor kwetsbaren en ouderen.
Hugo Schoen is wel weer komen vertellen dat wij samen het virus eronder krijgen en heeft ons opnieuwe maatregelen die louter voor de bühne zijn (mondkapjes oa) opgelegd.
Maar waarom staan we hier niet al lang en breed gesteld om die boosterprik te geven. :kots
Flikker toch op man, verzaker!
De medische- en RIVM figuren praten al weer over de volgende maatregelen om het virus "eronder"te krijgen.

Waarom is er (ook door deze figuren) al niet lang en breed giga druk op de instanties om per direct met die boosterprikken te starten - doorpakken met maatregelen die hoog effect sorteren ipv met lapperdeflap dingetjes die in verhouding vrijwel geen rendement hebben?!
De eerste de beste die me hier komt vertellen dat dit niet te voorzien was en dat we dit "boosteren" niet tijdig in hadden kunnen richten, neem ik niet meer serieus.

 

+7/-2

Wat mij betreft is dat thuiswerken helemaal niet zo'n kleine maatregel. Ik wil gewoon de deur uitlopen en klaar zijn met werk.

Een mondkapje op in de supermarkt is ook lichtelijk vervelend en in de trein al helemaal bij een langere rit. Overal je telefoon bij nodig hebben is ook wat hinderlijk.

Daarentegen stelt het geen reet voor om even twee of drie prikjes te halen. Is dat nou echt zo moeilijk? Je krijgt er nog een ijsje bij ook! Drie keer door rood fietsen en je hebt de tijd al goedgemaakt!

 

+7/-3

Is het probleem niet dat de zorg al overbelast is als er in heel Eindhoven, met 200.000 inwoners, 1 of 2 mensen op de IC liggen? Of 300 op 17.000.000 mensen in Nederland? Ik wil het zeker niet bagatelliseren, maar 30.000 mensen per jaar die sterven aan ongezonde voeding, 20.000 aan roken, 10.000 aan griep is amper aandacht voor, maar als er 300 mensen op de IC liggen staat het land in brand? Het zou ook helpen als er meer positieve aandacht komt voor een gezonde levensstijl. Geen dwang, maar wel aandacht en hulp. 80% van de mensen op de IC heeft ernstig overgewicht. Waarom zo weinig aandacht voor preventie? Sporten, belang van gezonde voeding stimuleren, misschien zelfs ongezonde voeding duurder maken en gezonde voeding goedkoper, betere voorlichting over ernstige gevolgen van ongezonde levensstijl.

Dit bericht is gewijzigd op 10 november 2021, 07:02:41.

 

+5/-4

open/sluit de onderstaande quote:

eindhovian schreef op 10 november 2021 om 06:29:

Is het probleem niet dat de zorg al overbelast is als er in heel Eindhoven, met 200.000 inwoners, 1 of 2 mensen op de IC liggen? Of 300 op 17.000.000 mensen in Nederland? Ik wil het zeker niet bagatelliseren, maar 30.000 mensen per jaar die sterven aan ongezonde voeding, 20.000 aan roken, 10.000 aan griep is amper aandacht voor, maar als er 300 mensen op de IC liggen staat het land in brand? Het zou ook helpen als er meer positieve aandacht komt voor een gezonde levensstijl. Geen dwang, maar wel aandacht en hulp. 80% van de mensen op de IC heeft ernstig overgewicht. Waarom zo weinig aandacht voor preventie? Sporten, belang van gezonde voeding stimuleren, misschien zelfs ongezonde voeding duurder maken en gezonde voeding goedkoper, betere voorlichting over ernstige gevolgen van ongezonde levensstijl.Dat zijn slechte voorbeelden omdat er juist wel veel aandacht is voor die onderwerpen. Er zijn al voldoende campagnes geweest om mensen te motiveren om te stoppen met roken of gezonder te eten. Sigaretten zijn ondertussen een stuk duurder gemaakt, de verpakkingen zijn aangepast en mogen niet meer in het zicht liggen bij de winkels. Op het vlak van ongezonde voeding kun je inderdaad stellen dat het bij de overheid nog ontbreekt aan echte daadkracht. En het onderwerp griep is hier al talloze keren aangehaald. Daarbij werken nationale en internationale artsen samen om tijdig een besluit te nemen over de samenstelling van de jaarlijkse griepprik. Die griepprik is het ene jaar effectiever dan het andere jaar. 10.000 doden is dan een enorme overdrijving aangezien er de afgelopen 10 jaar ook jaren waren met 400, 600 of 2.900 doden.

Dat de zorg overbelast raakt heeft ook te maken dat er gewoon te weinig mensen in de zorg willen werken. Je kunt wel willen opschalen, maar als je de mensen niet hebt, kom je ook niet ver.

 

+1/-1

Dat laatste komt natuurlijk vooral door een hoge werkdruk en lage waardering. Dat is wel iets waar de overheid invloed op heeft, maar jammerlijk faalt, waarschijnlijk ook omdat ze alles vermarkt hebben -want dat is zoveel beter voor de consument-.

 

+2/-0

Zoals wel vaker in het leven zijn alle keuzes een afweging van voors en tegens, van kosten en baten. Voor de corona crisis kenden ziekenhuizen vast ook drukkere momenten en rustige momenten. Maar nog nooit had de bevolking van Nederland gemerkt dat er een maximum zat op de capaciteit van de zorg. Ja, misschien doordat er voor sommige zaken lange wachtlijsten zijn, zeker in de GGZ.

Dan kun je heel eenvoudig concluderen dat de zorgcapaciteit structureel te laag is, maar dat is een discussie die we zonder de corona-uitbraak waarschijnlijk niet eens hadden gevoerd. Elk extra manschap in de verpleging kost geld. Een structurele verhoging van de beloning en/of een structurele verlaging van de werkdruk kost ook geld. Geld dat (simpel gezegd) opgehoest moet worden door enerzijds de premies voor de zorgverzekering en anderzijds door overheidsbijdrages. Linksom of rechtsom betalen wij als burgers die rekening. En het is niet alsof die rekening (voor corona) nou zo laag was.

Als er nu geroepen wordt dat er meer geld naar de zorg moet, dan snap ik dat. Door corona komt er opeens heel veel aandacht voor de zorg, en wordt het voor het grote publiek duidelijk dat hier misschien iets mis zit. En inderdaad, de gemaakte keuzes voor afschaling en privatisering zijn vast niet allemaal juist geweest. Maar kunnen we dan ook leven met de consequenties? Dat we minder koopkracht hebben, omdat de zorg duurder wordt. Of dat er minder geld naar andere onderwerpen zoals infrastructuur, onderwijs of veiligheid gaat om de kosten in de zorg op te kunnen vangen? Het kán niet allemaal...

Het is heel makkelijk om hier te oordelen over misstanden op 1 gebied, terwijl het grote plaatje een puzzel is die zo complex is dat die voor niemand geheel te begrijpen en doorgronden is. Feit is dat overal verkeerde besluiten genomen worden. Op klein niveau (toch die donut eten in plaats van een appel), op middelgroot niveau (een klusser zwart betalen of de verzekering een beetje oplichten) en op zeer groot niveau (belangrijke politieke besluiten op basis van een lobby / vriendjespolitiek / kartel). Dat maakt het niet minder erg, maar dat is wel menselijk. Net als dat het menselijk is om het lastig te vinden om je fouten toe te geven.

Los daarvan: het probleem is niet die 300 mensen op de ic. Of die 1700 die nu in het ziekenhuis liggen. Het is de verwachting, die aannemelijk is, dat die aantallen gaan doorstijgen met het huidige aantal dagelijkse besmettingen.

 

+2/-1

Het is niet alleen corona, maar ook gewoon de hoeveelheid zorg die nodig is per persoon, mede dankzij de vergrijzing.

 

+1/-0

Die keuzes over de zorg zou je in de vorm van een referendum aan de bevolking voor kunnen leggen. Dat is democratie.

Het is nou niet dat de gebrekkige zorgcapaciteit een nieuw fenomeen is. Die griepepidemie van 2018 is een mooi voorbeeld en de wachtlijsten zijn ook al vaker in het nieuws geweest. Dan is de vraag of je dat oplost met extra geld of met een andere inrichting met minder bureaucratie en dus meer geld beschikbaar voor echte zorg. Het is wel duidelijk dat nu de pennenlikkers het voor het zeggen hebben en het geld met name bij de specialisten blijft plakken en niet bij de ´handen aan het bed´.

Geld is er blijkbaar voldoende. De afgelopen anderhalf jaar in het bijzonder vliegen de miljarden alle kant op zowel qua coronabeleid maar ook richting Brussel, klimaat etc. Het komt simpelweg neer op politieke keuzes.
- het begrotingstekort van Zuid-Europa financieren of investeren in je IC's
- Tesla's voor de zakelijke rijder sponsoren of investeren in preventieve zorg
En zo kun je tientallen voorbeelden bedenken.

Je kunt prima investeren in de zorg zonder dat de verzekeringspremies omhoog moeten. Als dat wel gebeurt heeft het idd invloed op de koopkracht maar dat heeft uiteindelijk iedere politieke keuze. Uiteindelijk komt geld allemaal uit dezelfde pot die we met zijn allen financieren.
Vergeet daarbij niet dat al die miljarden die naar Brussel verdwijnen en de ongelimiteerde geldcreatie van de ECB ons nog veel harder raken in onze koopkracht. Huizenmarktbubbel, inflatie in voedsel, energie etc. zijn allemaal direct of indirect een gevolg van deze keuzes.

Nu is volksgezondheid terug gebracht tot de keuzes of wel of geen prik nemen.
Je kunt bewust gezond leven, eten en sporten en daarom eenzelfde bewuste keuzes te maken om geen prik te nemen. Zeg maar Doutzen Kroes of Remy Bonjasky.
De 'prijs' hiervoor is dat je nergens meer binnenkomt, met de nek wordt aangekeken omdat de overbelasting van de zorg jouw schuld.
OF
Je kunt jezelf opwerken tot een BMI van 35+, het gezicht van de pandemiebestrijding worden en overal met je groene vinkje doorlopen. Zeg maar Pappa Bruls.

Beleid en communicatie van de overheid zijn duidelijk. Hoor bij de goeden, ben als Pappa Bruls.

 

+6/-1

Deze normale topic is open en bestaat uit 157 pagina's: 1 2 3 4 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 153 154 155 156 157

PSV Forum » Maatschappelijke discussies » Corona